Nauczyciel z prawem do emerytury może przejść w stan nieczynny

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Agnieszka Rumik
Data: 06-08-2014 r.

Nauczyciel zwalniany z pracy w szkole przyczyn organizacyjnych może, w terminie 30 dni od otrzymania wypowiedzenia, złożyć wniosek o przejście w stan nieczynny i nie stoi temu na przeszkodzie fakt, że nabył uprawnienia emerytalne.

Nauczyciel, który otrzymał wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, tj. z przyczyn organizacyjnych może otrzymać odprawę i zakończyć pracę w szkole albo złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny i zachować zatrudnienie przez okres 6 miesięcy.  Warunkiem skorzystania z możliwości przejścia w stan nieczynny jest złożenie do dyrektora szkoły stosownego wniosku, w terminie 30 dni od otrzymania wypowiedzenia. Karta Nauczyciela przewiduje żadnych innych ograniczeń w kwestii prawa przejścia w stan nieczynny. Zatem nauczyciel, który ma uprawnienia emerytalne, ale nadal pozostaje w stosunku pracy ma prawo, po spełnieniu powyższych przesłanek złożyć wniosek o stan nieczynny, a pracodawca ma obowiązek ten wniosek uwzględnić.

 

Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek prcy ustał w związku z przejściem na emeryturę i który legitymuje się stażem pracy wynoszącym mniej niż 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. Natomiast jeżeli staż pracy nauczyciela wyniósł co najmniej 20 lat, wypłaca mu się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. Wysokość odprawy emerytalnej oblicza się tak jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Agnieszka Rumik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35462 )
Array ( [docId] => 35462 )