Rozwiązanie umowy w czasie wakacji – tylko za porozumieniem stron

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 22-07-2014 r.

Dyrektor szkoły nie może wypowiedzieć stosunku pracy nauczycielowi w czasie wakacji, kiedy dla nauczycieli przewidziane są wakacje. Rozwiązanie umowy o pracę w tym czasie może nastąpić tylko za porozumieniem stron, które jest jedną z możliwości dopuszczaną przez ustawę Karta Nauczyciela.

Karta Nauczyciela, podobnie jak kodeks pracy dopuszcza rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na mocy porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 kodeks pracy w związku z art. 91c ust. 1 Karta Nauczyciela). Porozumienie stron może nastąpić w każdym czasie, również w okresie na który dla nauczycieli przewidziany jest urlop wypoczynkowy.

Dyrektor szkoły przyjmie wypowiedzenie w wakacje

 

Złożenie wypowiedzenia stosunku pracy jest możliwe w każdym momencie roku szkolnego, ale Karta Narta Nauczyciela w niektórych przypadkach ogranicza możliwość rozwiązania stosunku pracy przed jego zakończeniem. Ponadto dyrektor szkoły nie może wypowiedzieć nauczycielowi umowy o pracę w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – co dotyczy także wakacji.
Inaczej sytuacja kształtuje się, kiedy nauczyciel chce rozwiązać stosunek pracy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wówczas powinien wystąpić o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, w którym określony zostanie termin ustania stosunku pracy.

Porozumienie stron dotyczy każdej umowy

Dyrektor szkoły nie powinien kwestionować i podważać woli rozwiązania umowy o pracę przez nauczyciela – jest ono przewidziane dla nauczycieli niezależnie od ich stażu pracy czy stopnia awansu zawodowego. Na mocy porozumienia stron można rozwiązać każdą umowę o pracę (zarówno umowę zawartą na czas określony jak i umowę zawartą na czas nieokreślony). Karta Nauczyciela i kodeks pracy nie nakładają w tym zakresie żadnych ograniczeń, pozostawiając ustalenie szczególnych warunków stronom, którymi są nauczyciel i dyrektor szkoły.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35394 )
Array ( [docId] => 35394 )