Od 2014 r. Karta Nauczyciela nie dotyczy wychowawców w domach dziecka

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 02-01-2014 r.

Do końca 2013 roku pracownicy pedagogiczni domów dziecka i ośrodków pogotowia opiekuńczego podlegali ustawie Karta Nauczyciela.  Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowości oświatowe – są oni pracownikami samorządowymi i nie mogą korzystać z przywilejów dla nauczycieli.

Karta Nauczyciela regulowała stosunek pracy dla nauczycieli zatrudnionych przed 1 stycznia 2004 roku, natomiast wychowawcy i opiekunowie zatrudnieni później byli traktowani jak pracownicy samorządowi. Nowości oświatowe mają zrównać zasady zatrudniania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tak aby pracownicy wykonujący tę samą pracę byli traktowani w jednakowy sposób.

Brak przywilejów dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

Nowości oświatowe polegające na przekształceniu stosunku pracy nauczyciela mianowanego w stosunek pracy pracownika samorządowego są równoznaczne z odebraniem pedagogom przywilejów, które są zarezerwuje dla nauczycieli podlegających pod ustawę Karta Nauczyciela. Nowości oświatowe oznaczają obniżenie wynagrodzenia, zwiększenie liczby godzin prowadzenia zajęć, utratę prawa do korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia czy przejścia w stan nieczynny.

Z tych przywilejów nie korzystali jednak nauczyciele zatrudnieni po 31 grudnia 2003 roku – od początku pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie dotyczyła ich Karta Nauczyciela. Uznano, że taka sytuacja godzi w sprawiedliwe traktowanie pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zmiana przepisów – bez odpraw dla nauczycieli

Wyłączenie pracowników pedagogicznych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych spod ustawy Karta Nauczyciela nie oznacza rozwiązania stosunku pracy, dlatego dla nauczycieli nie przewiduje się prawa do odprawy . Wynika to z faktu, iż stosunek pracy pracowników pedagogicznych ulega przekształceniu, nie wymaga się więc zawierania porozumienia stron czy wypowiedzenia zmieniającego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33466 )
Array ( [docId] => 33466 )