Termin wydania świadectwa pracy zależy od rodzaju umowy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 19-07-2013 r.

Zwolnienie pracownika szkoły oznacza obowiązek wydania mu świadectwa pracy przez dyrektora. Dokument ten jest kompendium wiedzy na temat przebiegu pracy byłego pracownika. Dlatego tak ważne jest jego rzetelne wypełnienie.

Co do zasady świadectwo pracy wydaje się niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Szczególne zasady dotyczą umów o pracę na czas określony zawieranych kilkakrotnie w ten sposób, że bezpośrednio po zakończeniu jednego stosunku pracy zostaje nawiązany kolejny. Tu także znaczenie ma data zawarcia umowy – tj. czy umowa o pracę została zawarta przed czy po 21 marca 2011 r. Od tego dnia obowiązują nowe przepisy dotyczące terminu wydawania świadectwa pracy po umowie na czas określony.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy zawartego na podstawie:
  • umowy o pracę na czas nieokreślony lub
  • aktu mianowania
pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Od 21 marca 2011 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania świadectwa pracy po zakończeniu umowy o pracę na czas określony. Nowe zasady dotyczą wyłącznie umów zawartych po tym dniu.

Jeżeli terminowa umowa o pracę w szkole została zawarta po dniu 21 marca 2011 r., a pracownik pozostawał w zatrudnieniu w tej samej szkole na podstawie umowy o pracę na:

  • okres próbny,
  • czas określony lub
  • czas wykonania określonej pracy,

dyrektor szkoły wydaje świadectwo pracy obejmujące zakończone okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Oznacza to, że świadectwo pracy powinno być wydane w dniu upływu 24-miesięcznego terminu od dnia zawarcia pierwszej umowy terminowej. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, gdy w dniu upływu 24-miesięcznego okresu od dnia zawarcia pierwszej z umów na czas określony ostatnia z tych umów trwa. Wówczas świadectwo pracy wydaje się dopiero po zakończeniu tej umowy.

Zasada wydawania świadectwa pracy po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia pierwszej umowy terminowej ma na celu ochronę pracowników przed długotrwałym nieotrzymywaniem świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia. Jeżeli pracownik szkoły nie jest zatrudniany na następujące po sobie okresy przez 24 miesiące, należy zastosować przepisy ogólne dotyczące wydawania świadectwa pracy. Wówczas świadectwo należy wydać z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Jeżeli pracownik będzie zatrudniony w szkole krócej niż przez 24 miesiące na podstawie umów terminowych, świadectwo pracy należy wydać niezwłocznie po zakończeniu ostatniej z nich. Również w przypadku, gdy pracownik zostaje zatrudniony na czas określony w sumie krótszy niż 24 miesiące, a następnie otrzymuje umowę o pracę na czas nieokreślony lub akt mianowania – świadectwo pracy należy wydać w dniu zakończenia umowy o pracę na czas określony. Jeżeli stosunek pracy kończy się w dzień wolny od pracy pracownika (tj. np. w sobotę, niedzielę lub święto), świadectwo pracy można wydać w ostatnim dniu świadczenia przez niego pracy. Nie należy jednak tego robić przed zakończeniem przez pracownika pracy w danym dniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30507 )
Array ( [docId] => 30507 )