Pozostał miesiąc na aneksowanie umów terminowych

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 23-04-2016 r.

Umowy zawarte na czas określony w związku z jedną z czterech okoliczności pozwalających na przekroczenie nowych limitów należy aneksować do 21 maja 2016 r. Obowiązek ten dotyczy zarówno umów zawartych po 22 lutego 2016 r., jak i tych zawartych przed nowelizacją przepisów.

Obowiązek wyszczególniania w umowach zawartych na czas określony z przyczyn nielimitowanego zatrudnienia dotyczy nie tylko umów zawieranych po 22 lutego 2016 r. Obejmie także te umowy, które zawarto wcześniej, ale trwały w dniu 22 lutego 2016 r. Czas na ich zaktualizowanie mija 21 maja br.

Nowe przepisy Kodeksu pracy ustanowiły 4 wyjątki, w których przekroczenie limitów 3 umów na czas określony lub zatrudnienia na czas określony przez okres przekraczający 33 miesiące nie powoduje przekształcenia umowy terminowej w bezterminową. Chodzi o umowy zawarte:

 1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Potrzebny jest dodatkowy zapis w umowie

Od 22 lutego 2016 r. w każdym z wymienionych wyjątków, gdy umowa terminowa nie podlega limitowaniu, strony mają obowiązek odnotowania w umowie o pracę:

 • celu zawarcia umowy lub
 • obiektywnych przyczyn uzasadniających wyłączenia umów z limitowania.

Brzmienie przepisów wskazuje na to, że jest to bezwzględny obowiązek pracodawcy.

Przykład:

W ramach prac sezonowych dyrektor przedszkola zawiera z pracownikiem krótkie umowy o pracę obejmujące okresy jednomiesięczne, w ramach których – zależnie od warunków pogodowych -  ma odśnieżać teren przedszkola  i dbać, aby podjazd aut był przejezdny i nieoblodzony, itp.

Przykładowy zapis: Umowa została zawarta w celu wykonywania prac dorywczych, polegających na odśnieżaniu terenu przedszkola w okresie zimowym.

Trzeba pamiętać także, że w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie uzasadniające zawarcie umowy terminowej przekraczającej limity, pracodawca ma jeszcze jeden, dodatkowy obowiązek. Musi w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy powiadomić o tym inspekcję pracy, z podaniem przyczyn uzasadniających nielimitowane trwanie umowy. Powiadomienie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.

Termin uzupełniania umów mija 21 maja

Obowiązek zamieszczenia odpowiedniego zapisu dotyczy także umów zawartych przed 22 lutego 2016 r. ale trwających jeszcze w tym dniu – jeśli są zawarte w takich warunkach, że nie podlegają limitowaniu. W związku z tym dyrektorzy mają obowiązek wprowadzenia odpowiednich zapisów do już obowiązujących umów w drodze aneksów (porozumień zmieniających warunki pracy i płacy).

Skoro dyrektor ma na to 3 miesiące od dnia wejścia w życie nowelizacji, to oznacza to, że termin upływa 21 maja 2016 r.

Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38902 )
Array ( [docId] => 38902 )

Array ( [docId] => 38902 )