Pozostał miesiąc na aneksowanie umów terminowych

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 23-04-2016 r.

Umowy zawarte na czas określony w związku z jedną z czterech okoliczności pozwalających na przekroczenie nowych limitów należy aneksować do 21 maja 2016 r. Obowiązek ten dotyczy zarówno umów zawartych po 22 lutego 2016 r., jak i tych zawartych przed nowelizacją przepisów.

Obowiązek wyszczególniania w umowach zawartych na czas określony z przyczyn nielimitowanego zatrudnienia dotyczy nie tylko umów zawieranych po 22 lutego 2016 r. Obejmie także te umowy, które zawarto wcześniej, ale trwały w dniu 22 lutego 2016 r. Czas na ich zaktualizowanie mija 21 maja br.

Nowe przepisy Kodeksu pracy ustanowiły 4 wyjątki, w których przekroczenie limitów 3 umów na czas określony lub zatrudnienia na czas określony przez okres przekraczający 33 miesiące nie powoduje przekształcenia umowy terminowej w bezterminową. Chodzi o umowy zawarte:

  1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Potrzebny jest dodatkowy zapis w umowie

Od 22 lutego 2016 r. w każdym z wymienionych wyjątków, gdy umowa terminowa nie podlega limitowaniu, strony mają obowiązek odnotowania w umowie o pracę:

  • celu zawarcia umowy lub
  • obiektywnych przyczyn uzasadniających wyłączenia umów z limitowania.

Brzmienie przepisów wskazuje na to, że jest to bezwzględny obowiązek pracodawcy.

Przykład:

W ramach prac sezonowych dyrektor przedszkola zawiera z pracownikiem krótkie umowy o pracę obejmujące okresy jednomiesięczne, w ramach których – zależnie od warunków pogodowych -  ma odśnieżać teren przedszkola  i dbać, aby podjazd aut był przejezdny i nieoblodzony, itp.

Przykładowy zapis: Umowa została zawarta w celu wykonywania prac dorywczych, polegających na odśnieżaniu terenu przedszkola w okresie zimowym.

Trzeba pamiętać także, że w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie uzasadniające zawarcie umowy terminowej przekraczającej limity, pracodawca ma jeszcze jeden, dodatkowy obowiązek. Musi w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy powiadomić o tym inspekcję pracy, z podaniem przyczyn uzasadniających nielimitowane trwanie umowy. Powiadomienie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.

Termin uzupełniania umów mija 21 maja

Obowiązek zamieszczenia odpowiedniego zapisu dotyczy także umów zawartych przed 22 lutego 2016 r. ale trwających jeszcze w tym dniu – jeśli są zawarte w takich warunkach, że nie podlegają limitowaniu. W związku z tym dyrektorzy mają obowiązek wprowadzenia odpowiednich zapisów do już obowiązujących umów w drodze aneksów (porozumień zmieniających warunki pracy i płacy).

Skoro dyrektor ma na to 3 miesiące od dnia wejścia w życie nowelizacji, to oznacza to, że termin upływa 21 maja 2016 r.

Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38902 )
Array ( [docId] => 38902 )

Array ( [docId] => 38902 )