Praca na roli może być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 25-02-2015 r.

Brak zaświadczenia z urzędu gminy nie oznacza, że pracownik nie podwyższy swojego stażu i wysokości ustalanych na jego podstawie świadczeń. Są jeszcze inne możliwości potwierdzenia, że we wskazanych okresach pracownik świadczył pracę w gospodarstwie rolnym, ale inicjatywa należy tu do pracownika.

Podstawowym dokumentem, który umożliwia dyrektorowi podjęcie decyzji o uwzględnieniu okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy pracownika, jest zaświadczenie z urzędu gminy, na terenie której znajduje się gospodarstwo. Jeśli urząd gminy nie może potwierdzić pracy na roli danej osoby we wskazanym okresie, zawiadamia o tym zainteresowanego na piśmie. W takim wypadku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone gospodarstwo rolne.

 

Przyjmuje się, że zeznania te mogą zostać odebrane przez pracodawcę – dyrektora przedszkola, od którego żąda się zaliczenia okresów pracy w gospodarstwie do stażu pracy. Świadkami mogą być zarówno osoby spokrewnione z pracownikiem, jak i osoby obce.

Ocena przedstawionych dokumentów dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym należy każdorazowo do dyrektora, który stwierdza fakt spełnienia wymogów określonych w ustawie i podejmuje decyzję o zaliczeniu tego okresu do pracowniczego stażu pracy. Dyrektor może nie przyznać prawa do danego świadczenia pracowniczego, zwłaszcza gdy sam dysponuje dowodami wskazującymi na odmienny niż podany w zaświadczeniu stan faktyczny.

Jeżeli dyrektor na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających prowadzenie gospodarstwa rolnego zakwestionuje uprawnienia pracownika do zaliczenia tego okresu, wówczas pracownik może wystąpić ze stosownym powództwem do sądu pracy o uznanie jego roszczeń do określonych uprawnień pracowniczych.

Opisane zasady nie dotyczą przedszkoli niepublicznych.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36624 )
Array ( [docId] => 36624 )