Staż awansu zawodowego nie będzie przerwany po roku nieobecności

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 25-02-2015 r.

Od 31 marca 2015 r. nieobecność nauczyciela w trakcie stażu trwająca dłużej niż rok i dotycząca korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem nie spowoduje konieczności przedłużenia stażu. O 6 miesięcy zostanie bowiem wydłużony okres dopuszczalnej nieobecności z tych przyczyn bez konsekwencji dla awansu zawodowego.

Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego wynosi co najmniej 52 tygodnie. Tymczasem przepisy Karty Nauczyciela przewidują, że nieobecność nauczyciela w trakcie trwania stażu, która jest spowodowana m.in. korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem, trwająca nieprzerwanie dłużej niż rok, oznacza konieczność powtórzenia całego stażu. Nauczycielki muszą zatem wybierać pomiędzy skorzystaniem z tych uprawnień lub dokończeniem stażu.

Od 31 marca 2015 r. ma to się jednak zmienić i okres dopuszczalnej nieobecności w trakcie trwania stażu zostanie wydłużony. Przewiduje to nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadza także zmiany do przepisów Karty Nauczyciela o awansie zawodowym. 20 lutego Sejm przyjął zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy o systemie oświaty i została ona skierowana do podpisu Prezydenta.

Nowe brzmienie przepisu

Po zmianie przepisów w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:

  • urlopu macierzyńskiego,

  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

  • urlopu rodzicielskiego,

  • urlopu ojcowskiego

staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z ww. przyczyn oraz z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy będzie dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel będzie obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Wprowadzany przepis dotyczy również przedszkoli niepublicznych.

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36621 )
Array ( [docId] => 36621 )

Array ( [docId] => 36621 )