Przed wypowiedzeniem dyrektor musi zasięgnąć opinii związków zawodowych

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 30-03-2015 r.

O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy dyrektor szkoły musi zawiadomić na piśmie organizację związkową reprezentującą nauczyciela. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może ona zgłosić umotywowane zastrzeżenia. Procedura ta jest taka sama dla stosunku pracy zawartego na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony, ale pod warunkiem że umowa jest w pełnym wymiarze zajęć. Inaczej będzie w przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze.

5 lub 7 dni na przedstawienie stanowiska

W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, ale w niepełnym wymiarze zajęć, nie ma zastosowania art. 20 ust. 5a Karty Nauczyciela. Jednak konsultacja związkowa dotyczy również tych nauczycieli. W tym przypadku dyrektor jest obowiązany powiadomić o tym fakcie reprezentującą nauczyciela organizację związkową, ale ta ma już tylko 5 dni na przedstawienie stanowiska (art. 38 § 1 i § 2 Kodeksu pracy).

Zwolnienie z obowiązku informowania organizacji związkowej

Aby ustalić, czy nauczyciel jest reprezentowany przez zakładową organizację związkową, należy zwrócić się do każdej działającej w danej szkole organizacji związkowej o informację o nauczycielach korzystających z jej obrony. Jeżeli nie udzieli ona dyrektorowi tej informacji w ciągu 5 dni, zwalnia go to z obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową (art. 30 ust. 21 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych). Dyrektor nie zawiadamia zatem organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy, jeżeli ta nie podała mu informacji o nauczycielach, którzy korzystają z jej obrony.

Jeżeli jednak dyrektor szkoły nie zachowa trybu konsultacji z organizacją związkową, wówczas sąd może uznać wypowiedzenie stosunku pracy za bezskuteczne, przywrócić nauczyciela do pracy albo zasądzić odszkodowanie.

Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia (art. 20 ust. 5b Karty Nauczyciela).

Michał Kowalski, aplikant radcowski, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36821 )
Array ( [docId] => 36821 )