Przedłużenie stażu nauczyciela gdy nieobecność trwała dłużej niż 30 dni

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Anna Trochimiuk
Data: 19-02-2015 r.

Zasady obliczania terminów przy przedłużaniu stażu nie są jednolite i często budzą wątpliwości. W celu ich wyjaśnienia należy zwrócić się do właściwego kuratorium oświaty. Karta Nauczyciela nie wskazuje, jak liczyć miesięczny okres nieobecności.

Staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności jeżeli w trakcie stażu nauczyciel był nieobecny w pracy z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

  • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
    lub

  • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy,

a nieobecność ta trwała nieprzerwanie dłużej niż miesiąc.

Karta Nauczyciela nie wskazuje, jak liczyć miesięczny okres nieobecności, należy odwołać się więc do przepisów Kodeksu cywilnego. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Analogiczne zasady liczenia terminów określonych w miesiącach przewiduje Kodeks postępowania administracyjnego.

W przypadku, gdy ciągłość terminu nie jest wymagana Kodeks cywilny przewiduje przeliczenie miesiąca na 30 dni. W przypadku przedłużania stażu, nieobecności wpływające na termin zakończenia stażu mają występować nieprzerwanie przez dłużej niż miesiąc, a zatem w tym przypadku wymagane jest zachowanie ciągłości nieobecności.

Praktyka szkolna wskazuje, że nie w wszędzie jest przyjęty przedstawiony sposób liczenia terminu zakończenia stażu. W razie wątpliwości, warto skontaktować się z właściwym kuratorium oświaty, jako organem sprawującym nadzór nad postępowaniem awansowym w celu ustalenia praktyki przedłużania stażu.

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36599 )
Array ( [docId] => 36599 )

Array ( [docId] => 36599 )