Rezygnacja z funkcji dyrektora szkoły nie rozwiązuje stosunku pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 13-12-2013 r.

Złożenie rezygnacji z funkcji dyrektora szkoły nie powoduje rozwiązania nauczycielskiego stosunku pracy i nie uprawnia do odprawy pieniężnej. Dopiero, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn wskazanych w przepisach, były dyrektor nabędzie prawo do odprawy.

Funkcję dyrektora szkoły powierza organ prowadzący (art. 36a ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Ten sam organ może odwołać nauczyciela z tej funkcji m.in. w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 38 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy). Zatem rezygnacja z funkcji dyrektora jest możliwa w każdym czasie, jednak z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zaznaczyć jednak należy, że rezygnacja z funkcji dyrektora nie jest równoznaczna z rozwiązaniem nauczycielskiego stosunku pracy. Po odwołaniu dyrektora przez organ prowadzący nadal pozostaje on nauczycielem zatrudnionym w szkole.

Odprawa dla nauczyciela – nie w każdym przypadku rozwiązania stosunku pracy

Stosunek pracy dyrektora szkoły, tak jak każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole, ulega rozwiązaniu z przyczyn wskazanych w ustawie – Karta Nauczyciela. Jedną z nich może być np. brak godzin z nauczanego przedmiotu, a w związku z tym brak możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela (art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela). W takim przypadku pracodawca (czynności te w stosunku do dyrektora szkoły wykonuje organ prowadzący) rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub na jego wniosek przenosi go w stan nieczynny.

Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu (art. 20 ust. 3 Karty Nauczyciela). Możliwe jest także rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela (w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania – art. 23 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela) oraz na mocy porozumienia stron (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

Odprawa nie przysługuje przy rozwiązaniu umowy przez porozumienie stron i na wniosek nauczyciela

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela (a więc np. z powodu braku godzin i braku możliwości dalszego zatrudniania go w pełnym wymiarze zajęć), przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Z kolei nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Odprawa nie przysługuje jednak w razie rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron lun na wniosek nauczyciela.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33463 )
Array ( [docId] => 33463 )

Array ( [docId] => 33463 )