Rozwiązanie stosunku pracy za zgodą nauczyciela - bez odprawy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 08-05-2013 r.

Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z powodu zmian organizacyjnych przysługuje wyłącznie w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę. Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy następuje na mocy porozumienia stron to nauczyciel traci prawo do odprawy.

Dyrektor szkoły w razie:

  • całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
  • częściowej likwidacji szkoły, albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny
    (art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela).
Z powołanego przepisu wyraźnie wynika, że przewiduje on rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoły, a więc w drodze jednostronnej czynności prawnej. Potwierdza to dodatkowo zapis, przewidujący, że rozwiązanie stosunku pracy z tych przyczyn, następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniu (art. 20 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Uwaga! Warunkiem nabycia przez nauczyciela odprawy z tytułu utraty zatrudnienia jest nie tylko określona przyczyna rozwiązania stosunku pracy, ale także określony tryb tego rozwiązania (wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę) (por. wyrok SN z 15 czerwca 2005 r., II PK 275/04).

Podstawa prawna:

  • art. 20 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.)

Dariusz Dwojewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30466 )
Array ( [docId] => 30466 )

Array ( [docId] => 30466 )