Stanowisko kierownicze a przeniesienie do innej placówki

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 10-02-2021 r.

Nauczyciel pełniący funkcję wicedyrektora w szkole wygrał konkurs na dyrektora w innej placówce. Zmienia pracę przez przeniesienie służbowe, czy musi wypowiadać stanowisko wicedyrektora. A jeżeli nie jakie działania musi podjąć?

Odpowiedź:

Nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole w związku z przeniesieniem do innej szkoły automatycznie przestaje zajmować to stanowisko kierownicze.

Uzasadnienie

Zajmowanie stanowiska kierowniczego w szkole publicznej wymaga, by pomiędzy zajmującą stanowisko osobą a szkołą istniała więź prawna w postaci stosunku pracy. Jak stanowi art. 64 ust. 1 Prawa oświatowego jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Z kolei ust. 2 tego samego artykułu stanowi, że umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż okres powierzenia stanowiska kierowniczego, ulega przedłużeniu na okres powierzenia. Na ogół więc stanowisko wicedyrektora powierzane jest zatrudnionemu już w szkole nauczycielowi. Powierzenie nie stanowi więc podstawy do nawiązania nowego stosunku pracy (chyba, że powierza się stanowisko osobie dotychczas niezatrudnionej w szkole) lecz jedynie modyfikuje istniejący stosunek pracy nauczyciela.

Zapamiętaj!

Jeśli osoba, która jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela, której powierzono stanowisko wicedyrektora jest przenoszona na stanowisko nauczyciela w innej szkole (dodatkowo powierza jej się stanowisko dyrektora), to automatycznie też traci stanowisko kierownicze w szkole, z której jest przenoszona. Stosunek pracy wprawdzie przy przeniesieniu trwa nadal, ale jest kontynuowany u innego pracodawcy. Przeniesienie musi w tej sytuacji powodować utratę stanowiska kierowniczego – wicedyrektora, gdyż nauczyciel nie może go już zajmować ze względu na ustanie więzi prawnej w postaci stosunku pracy.

W opisanej sytuacji nauczyciel nie musi „wypowiadać stanowiska kierowniczego” przeniesienie jest równoznaczne ze zwolnieniem tego stanowiska.

 Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215ze zm.);

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)

 

dr Patryk Kuzior

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41247 )
Array ( [docId] => 41247 )