Zasady przyznania dodatku na start

Data: 11-09-2020 r.

Nauczyciel nie spełniający wymagań formalnych został zatrudniony w roku szkolnym 2019/2020 na czas określony, od 1 września 2020 r. otrzymał nową umowę o pracę w tej samej placówce, spełniał wymaganie formalne i rozpoczął staż na nauczyciela kontraktowego czy w tej sytuacji należy mu się świadczenie?

Odpowiedź:

Tak. Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego wiąże się z przyznaniem dodatku na start (o ile nauczyciel nie otrzymał takiego dodatku w innym miejscu pracy). 

Uzasadnienie:

Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł w podstawowym miejscu pracy. Świadczenie to jest  wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia (art. 53a Karty Nauczyciela).

Jak wynika z treści pytania nauczyciel został zatrudniony w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, co uniemożliwiło mu rozpoczęcie stażu. W związku z uzupełnieniem kwalifikacji zawarto z nim umowę na rok szkolny 202/2021 r. na podstawie art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela lub art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, co wiąże się z otwarciem stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. W konsekwencji nauczyciel ma prawo do dodatku na start.

Zapamiętaj!

Jedną przeciwnością do uzyskania dodatku na start byłoby otrzymanie tego świadczenia u innego pracodawcy, gdyż jest to świadczenie jednorazowe. 

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) –

art. 9d ust. 1, art. 10 ust. 2, ust. 7 i ust. 9, art. 53a. 

Anna Trochimiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41204 )
Array ( [docId] => 41204 )