Tematyka zajęć z wychowawcą

Data: 11-09-2020 r.

Czy tematyka godzin wychowawczych może być jednakowa dla wszystkich klas na jednym poziomie? Czyli wszystkie klasy 7 realizują te same treści, czy też musi być inna dla klasy, np. 7a i 7b?

Odpowiedź:
Nie ma przeszkód, aby program zajęć z wychowawcą realizowany przez klasy równoległe zakładał realizację zajęć o takiej samej tematyce, jeżeli jest ona zgodna z potrzebami oraz spójna z założeniami programu wychowawczo-profilaktycznego uchwalonego w szkole.

Uzasadnienie:


W odpowiedzi na pytanie zakładam, że dotoczy ono zajęć z wychowawcą realizowanych w roku szkolnym 202/2021, tj. od 1 września 2021.

Przepisy nie wskazują, aby wychowawcy poszczególnych klas równoległych nie mogli realizować zajęć obejmujących podobną lub jednakową tematykę. Ważne jest jednak, aby program pracy wychowawczej uwzględniał po pierwsze założenia programu wychować-profilaktycznego, o którym mowa w art. 26 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), a także aby w czasie zajęć z wychowawcą realizowano treści dotyczące  istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska - §  2 ust. 1 pkt 1 lit c)  rozporządzenia MEN z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania (Dz.U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.) - w brzmieniu od 1 września 2020 r.

Zapamiętaj!

Ponadto zwracam uwagę, że wychowawca opracowując plan pracy z klasą powinien zakładać kontynuowanie działań podjętych w robi ubiegłym oraz brać pod uwagę faktyczne potrzeby uczniów danej klasy. Z tego powodu wydaje się, że w poszczególnych klasach tematyka zajęć będzie różniła się w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczniów, a często także rodziców.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) - art. 26.
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania (Dz.U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.) - §  2 ust. 1 pkt 1 lit c) w brzmieniu od 1 września 2020 r.


Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41201 )
Array ( [docId] => 41201 )