Pracownik w wieku przedemerytalnym może na swój wniosek obniżyć etat

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 30-10-2014 r.

Zakaz wypowiadania stosunku pracy oraz wypowiadania warunków pracy i płacy, jakimi objęci są pracownicy w wieku przedemerytalnym, dotyczy tylko jednostronnych czynności podejmowanych przez pracodawcę. Nie ma jednak przeszkód, aby na mocy porozumienia zmieniającego zmienić wymiar zatrudnienia takiego pracownika.  

Tak zwana ochrona przedemerytalna obejmuje zakaz wypowiadania umów o pracę pracownikom, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż 4 lata, a dalsze zatrudnienie umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Od zakazu są nieliczne wyjątki - jak upadłość lub likwidacja pracodawcy, a także posiadanie przez pracownika prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Z chronionym pracownikiem można też rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia - jeśli zachodzą ku temu przesłanki.

Ochrona także przy zmianie warunków pracy

 

Pracownicy w wieku przedemerytalnym są także objęci (poza wyjątkami wskazanymi w przepisach, jak np. wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy) ochroną przed wypowiedzeniem warunków pracy i płacy.

Należy jednak podkreślić, że opisane zakazy odnoszą się do jednostronnych oświadczeń woli składanych przez pracodawcę. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby dokonać zmiany warunków zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym na mocy porozumienia stron - szczególnie, jeśli z taką inicjatywą wychodzi sam pracownik. Warto jednak podkreślić, że wniosek pracownika nie jest dla pracodawcy wiążący - o tym, czy pracodawca się do niego przychyli, decyduje on sam, biorąc pod uwagę potrzeby szkoły.

Po obniżeniu etaty pensja zostanie proporcjonalnie przeliczona

Pracownik, który składa pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, musi liczyć się z tym, że wpłynie to na wysokość jego pensji. Pracownikom samorządowym zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują bowiem w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Tym samym, wraz z obniżeniem wymiaru etatu (także na wniosek samego pracownika), pracodawca dokonuje przeliczenia przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników proporcjonalnie do nowego wymiaru zatrudnienia.

Emilia Wawrzyszczuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35954 )
Array ( [docId] => 35954 )