Urlop zdrowotny nauczyciela: dyrektor szkoły nie ograniczy zatrudnienia

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 09-06-2013 r.

Dyrektor szkoły nie może ograniczyć zatrudnienia nauczyciela, który jest zatrudniony na podstawie mianowania i w momencie planowanego ograniczenia zatrudnienia wykorzystuje urlop zdrowotny. Wymiar zatrudnienia może być zmniejszony dopiero, gdy nauczyciel wróci do pracy.

Urlop zdrowotny nauczyciela jest przewidziany dla nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, których staż pracy w szkole wynosi co najmniej 7 lat (art. 73 ust. 1 Karta Nauczyciela). Jeżeli dyrektor szkoły za zgodą nauczyciela ograniczył wymiar jego zatrudnienia na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela zanim ten złożył wniosek o urlop zdrowotny nauczyciela, to jest to równoznaczne z utratą prawa do tego świadczenia.

Dopuszczalna jest natomiast sytuacja, w której dyrektor szkoły za zgodą nauczyciela ogranicza wymiar czasu pracy już po przyznaniu urlopu – wówczas urlop zdrowotny nauczyciela będzie przysługiwał osobie, która w momencie korzystania z niego nie będzie już zatrudniona na cały etat.

 
Zmniejszenie wymiaru zatrudnienia nie jest natomiast możliwe w momencie, gdy nauczyciel już przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. W takiej sytuacji zmniejszenie zatrudnienia na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela będzie możliwe dopiero, kiedy nauczyciel przystąpi do pracy po zakończeniu urlopu zdrowotnego.

Dla nauczycieli, którzy przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia przewidziane jest wynagrodzenie w takiej wysokości, jakie przysługiwałoby im, gdyby wykonywali obowiązki zawodowe (art. 73 ust. 5 Karta Nauczyciela). Oznacza to, że w przypadku wyrażenia zgody na obniżenie wymiaru zatrudnienia, wynagrodzenie nauczyciela będzie niższe od momentu, w którym jest zatrudniony na mniej niż cały etat. Jeżeli dyrektor szkoły nie zmniejszył wymiaru zatrudnienia nauczyciela, który przechodzi na urlop dla poratowania zdrowia, to wynagrodzenie nauczyciela musi być wypłacane w takiej wysokości, jaka przysługiwała mu za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 i art. 73 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.)


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30482 )
Array ( [docId] => 30482 )