Z art. 20 KN zwalnia się nauczycieli mianowanych i na pełnym etacie

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 16-05-2013 r.

Procedura zwalniania nauczycieli opisana w art. 20 Karty Nauczyciela ma zastosowanie tylko do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania oraz umowy o pracę w pełnym wymiarze zajęć. Chcąc zatem rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym w niepełnym wymiarze należy zastosować inną podstawę prawną i tryb zwolnienia.

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. W wypowiedzeniu należy podać przyczynę rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy. Przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy mogą być zmiany organizacyjne i spowodowany nimi brak godzin dla nauczyciela. Do nauczycieli takich nie ma bowiem zastosowania tryb wypowiadania stosunków pracy przewidziany w art. 20 Karty Nauczyciela.

Obowiązkowa konsultacja związkowa

O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30473 )
Array ( [docId] => 30473 )