Zwolnienie lekarskie nie chroni nauczyciela mianowanego przed zwolnieniem

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 08-05-2013 r.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania można wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego, ale nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę - nie, chyba, że upłynął już okres usprawiedliwiający rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, a szkoła zatrudnia min. 20 pracowników.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 Kodeksu pracy). W odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania stosowanie ochrony w czasie usprawiedliwionej nieobecności nie ma zastosowania. W uchwale z 7 grudnia 2006 r. Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy.

Ograniczona ochrona przy umowie o pracę nauczyciela

W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę powyższy przepis tj. art. 41 Kodeksu pracy ma zastosowanie, jednakże jeżeli szkoła zatrudnia min. 20 pracowników, a zwolnienie z pracy wynika ze zmian organizacyjnych w szkole, zakaz ten jest ograniczony. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę mają zastosowanie bowiem przepisy ww. ustawy o zwolnieniach grupowych.

Jeżeli przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę są okoliczności niedotyczące nauczyciela, to wypowiedzenie jest dopuszczalne w czasie m.in. zwolnienia lekarskiego, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 5 ust. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych).

 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  • jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
    • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
    • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
  • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
Podstawa prawna:
  • art. 1, art. 5 ust. 3, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) - art. 1, art. 5 ust. 3, art. 10.
  • art. 41, art. 53 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Anna Trochimiuk, prawnik specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30467 )
Array ( [docId] => 30467 )