Zaświadczenie o niezdolności do pracy skutkuje rozwiązaniem umowy

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 06-08-2014 r.

Jeżeli w toku kontrolnych badań lekarskich, przeprowadzanych przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, lekarz orzeknie niezdolność nauczyciela do pracy – dyrektor musi rozwiązać z nim stosunek pracy. Warunkiem kontynuowania pracy jest bowiem posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do dotychczasowej pracy.

Na dwa tygodnie przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor powinien skierować nauczyciela na kontrolne badania lekarskie w celu potwierdzenia zdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Jeżeli lekarz medycyny pracy badający nauczyciela orzeknie o niezdolności nauczyciela do powrotu do pracy, stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Dyrektor nie może pozostawić w zatrudnieniu nauczyciela, wobec którego lekarz medycyny pracy w ramach badań kontrolnych orzekł brak zdolności do pracy. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony następuje z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.

Z tytułu utraty zdolności do pracy nauczyciel będzie miał prawo do odprawy pieniężnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy – za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, nieprzekraczającej jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35464 )
Array ( [docId] => 35464 )

Array ( [docId] => 35464 )