Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia ustala dyrektor

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 31-03-2015 r.

Zapoznanie nauczycieli z kryteriami decydującymi o kolejności zwolnień nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie może zatem powoływać się przed sądem pracy na nieudostępnienie mu kryteriów. Może ich jednak zażądać sąd, który ocenia zasadność decyzji dyrektora. Warto zatem przed wytypowaniem nauczycieli do zwolnienia przedstawić na radzie pedagogicznej przesłanki, którymi dyrektor będzie się kierował.

Dyrektor ma całkowita swobodę w zakresie decyzji kadrowych, jednak wybór konkretnej osoby, z którą zostanie rozwiązany stosunek pracy, powinien być racjonalny, a nie całkowicie dowolny. Pomocne może być opracowanie w formie zarządzenia kryteriów doboru nauczycieli do wypowiedzenia. W przypadku odwołania się nauczyciela od wypowiedzenia sąd nie tylko zweryfikuje, czy nie było możliwości dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć, ale również zbada, czy wybór dyrektora nie był dyskryminacyjny.

Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia muszą być: obiektywne, rzeczywiste, niedyskryminujące, jasne i czytelne dla pracowników. Powinny przede wszystkim dotyczyć dorobku zawodowego nauczyciela (staż pracy, ocena pracy, kwalifikacje formalne i faktyczne). Mogą też odnosić się do sytuacji osobistej nauczyciela (stan rodzinny, posiadanie innych źródeł dochodu, np. emerytura). Opracowane kryteria można zhierarchizować, jak również nadać każdemu z nich takie samo znaczenie. W przypadku hierarchizacji poszczególnym kryteriom należy przyznać punkty – ich suma będzie decydowała o tym, kto zostanie wytypowany do zwolnienia.

W uzasadnieniu wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela nie trzeba wskazywać kryteriów, na bazie których dyrektor wytypował danego nauczyciela do zwolnienia. Mimo braku takiego obowiązku dyrektor dla przejrzystości podejmowanych decyzji kadrowych może je wskazać, szczególnie że w sądzie będzie musiał uzasadnić, dlaczego wybrał do zwolnienia danego nauczyciela.

Opracowanie kryteriów doboru do wypowiedzenia w przedszkolu niepublicznym jest przydatne, niemniej jednak kryteria te nie pełnią tak istotnej roli jak w przedszkolu publicznym.

Michał Kowalski, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36826 )
Array ( [docId] => 36826 )

Array ( [docId] => 36826 )