Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia ustala dyrektor

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 31-03-2015 r.

Zapoznanie nauczycieli z kryteriami decydującymi o kolejności zwolnień nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie może zatem powoływać się przed sądem pracy na nieudostępnienie mu kryteriów. Może ich jednak zażądać sąd, który ocenia zasadność decyzji dyrektora. Warto zatem przed wytypowaniem nauczycieli do zwolnienia przedstawić na radzie pedagogicznej przesłanki, którymi dyrektor będzie się kierował.

Dyrektor ma całkowita swobodę w zakresie decyzji kadrowych, jednak wybór konkretnej osoby, z którą zostanie rozwiązany stosunek pracy, powinien być racjonalny, a nie całkowicie dowolny. Pomocne może być opracowanie w formie zarządzenia kryteriów doboru nauczycieli do wypowiedzenia. W przypadku odwołania się nauczyciela od wypowiedzenia sąd nie tylko zweryfikuje, czy nie było możliwości dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć, ale również zbada, czy wybór dyrektora nie był dyskryminacyjny.

 

Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia muszą być: obiektywne, rzeczywiste, niedyskryminujące, jasne i czytelne dla pracowników. Powinny przede wszystkim dotyczyć dorobku zawodowego nauczyciela (staż pracy, ocena pracy, kwalifikacje formalne i faktyczne). Mogą też odnosić się do sytuacji osobistej nauczyciela (stan rodzinny, posiadanie innych źródeł dochodu, np. emerytura). Opracowane kryteria można zhierarchizować, jak również nadać każdemu z nich takie samo znaczenie. W przypadku hierarchizacji poszczególnym kryteriom należy przyznać punkty – ich suma będzie decydowała o tym, kto zostanie wytypowany do zwolnienia.

W uzasadnieniu wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela nie trzeba wskazywać kryteriów, na bazie których dyrektor wytypował danego nauczyciela do zwolnienia. Mimo braku takiego obowiązku dyrektor dla przejrzystości podejmowanych decyzji kadrowych może je wskazać, szczególnie że w sądzie będzie musiał uzasadnić, dlaczego wybrał do zwolnienia danego nauczyciela.

Opracowanie kryteriów doboru do wypowiedzenia w przedszkolu niepublicznym jest przydatne, niemniej jednak kryteria te nie pełnią tak istotnej roli jak w przedszkolu publicznym.

Michał Kowalski, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36826 )
Array ( [docId] => 36826 )