Uznanie kierunku studiów za zbliżony do wymaganego już nie obowiązuje

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 29-09-2014 r.

Obecnie dyrektor szkoły nie może uznać, że ukończony przez nauczyciela kierunek studiów (specjalność) jest zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć. Nauczyciele, którym uznano w ten sposób kwalifikacje zachowują je, mimo zmiany przepisów.  

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów dyrektor nie może już uznawać ukończonego przez nauczycieli kierunku (specjalności) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć. Rozporządzenie z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli precyzyjnie określiło wymagania kwalifikacyjne jako konieczność posiadania przygotowania pedagogicznego i ukończenia studiów (wyższych lub pierwszego stopnia):

  • na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem bądź prowadzonymi zajęciami lub
  • na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla danego kierunku w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

To elementarne wymagania pozwalające na zatrudnienie nauczyciela w każdym typie placówki działającej w systemie oświaty.

Nauczyciel, któremu uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowuje nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie placówki – patrz przykład.

Przykład:

Dyrektor w 2000 roku uznał nauczycielowi gimnazjum (magister chemii – 360 godzin fizyki w toku studiów) kwalifikacje do nauczania fizyki. Czy obecnie nauczyciel może uczyć fizyki w zespole szkół – w szkole podstawowej i w gimnazjum?

Przepisy obowiązujące od 1 września 2009 r. nie przewidują już możliwości zatrudniania nauczycieli poprzez dokonanie przez dyrektora szkoły ustalenia, że ukończyli kierunek studiów zbliżony do nauczanego przedmiotu, jednak nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki. Przy czym nauczyciele ci zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela jedynie w danym typie szkoły (§ 28 rozporządzenia z 12 marca 2009 r.). Gimnazjum jest innym typem szkoły niż szkoła podstawowa. Nauczyciel nie ma więc kwalifikacji do nauczania fizyki w szkole podstawowej, przy czym zachowuje je w przypadku nauczania tego przedmiotu w gimnazjum.

Sprawdź, jakie wymagania kwalifikacyjne muszą spełnić nauczyciele specjaliści - raport specjalny na ten temat znajdziesz w czasopiśmie "Kadry i Płace w Oświacie".

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35785 )
Array ( [docId] => 35785 )

Array ( [docId] => 35785 )