Wniosek na nauczyciela mianowanego – terminy i dokumentacja

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 16-11-2012 r.

Nauczyciel kontraktowy może złożyć wniosek na nauczyciela mianowanego po zakończeniu stażu i uzyskaniu od dyrektora szkoły pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Wniosek należy złożyć w tym samym roku, w którym dyrektor szkoły dokonał pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Postępowanie kwalifikacyjne o uzyskanie stopnia awansu zawodowego rozpoczyna się w dniu, w którym nauczyciel kontraktowy złoży do organu prowadzącego wniosek na nauczyciela mianowanego. Termin wpłynięcia wniosku jest tak samo ważny, jak załączona do niego dokumentacja. Niedotrzymanie terminów może spowodować konieczność ponownego odbycia stażu na nauczyciela mianowanego w pełnym wymiarze.

Termin złożenia wniosku na nauczyciela mianowanego

Organ prowadzący szkołę musi otrzymać wniosek na nauczyciela mianowanego w tym samym roku, w którym dyrektor szkoły dokonał pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy.

Jeżeli wniosek na nauczyciela mianowanego wpłynie do organu prowadzącego do 30 czerwca danego roku – decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zostanie podjęta do 31 sierpnia tego roku.

Nauczyciel kontraktowy, który złoży wniosek do 31 października danego roku, będzie czekał na decyzję komisji najdłużej - do 31 grudnia.

Niezłożenie wniosku na nauczyciela mianowanego w roku otrzymania od dyrektora pozytywnej oceny dorobku oznacza konieczność ponownego odbycia stażu na nauczyciela mianowanego.

Dokumenty do wniosku na nauczyciela mianowanego

Składając wniosek na nauczyciela mianowanego należy dołączyć następujące dokumenty:

  • potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych,
  • akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,

  • zaświadczenie od dyrektora szkoły, w którym zawarte są informacje o wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie/rodzaju prowadzonych zajęć (w przypadku nauczycieli odbywających staż w kilku szkołach należy załączyć zaświadczenia od wszystkich dyrektorów), dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia sprawozdania z jego realizacji, ocenie dorobku zawodowego za okres stażu (w przypadku nauczycieli odbywających staż w kilku szkołach należy załączyć oceny dorobku zawodowego od wszystkich dyrektorów).

Podstawa prawna:

art. 9b ust. 3, 3a i 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30434 )
Array ( [docId] => 30434 )