Wypowiedzenia dla nauczycieli mianowanych do końca maja

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 09-05-2013 r.

Karta Nauczyciela ściśle określa okoliczności, w których można zwolnić nauczyciela zatrudnionego w oparciu o mianowanie nauczyciela. W szkołach feryjnych okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, więc dyrektor szkoły musi wręczyć wypowiedzenie do 31 maja, aby umowa rozwiązała się do 31 sierpnia. Karta Nauczyciela pozwala jednak skrócić okres wypowiedzenia.

Zatrudnienie w oparciu o mianowanie nauczyciela sprawia, że dyrektor szkoły może wypowiedzieć stosunek pracy wyłącznie w okolicznościach, na które wskazuje Karta Nauczyciela lub za porozumieniem stron.

 

Karta Nauczyciela pozwala rozwiązać umowę z nauczycielem mianowanym w razie zmian organizacyjnych, które uniemożliwiają dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć. Dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela w razie całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły, pod warunkiem że nauczyciel nie złożył wniosku o przeniesienie w stan nieczynny, a także nie zgodził się na ograniczenie zatrudnienia – jeżeli dyrektor szkoły złożył mu taką propozycję (art. 20 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Wypowiedzenia dla nauczycieli do 31 maja

Rozwiązanie stosunku pracy z osobą zatrudnioną przez mianowanie nauczyciela w placówce feryjnej następuje z końcem roku szkolnego przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (art. 20 ust. 3 i 4 Karta Nauczyciela). W związku z tym dyrektor szkoły musi wręczyć wypowiedzenia dla nauczycieli najpóźniej do 31 maja. Wcześniej musi jeszcze rozpatrzeć stanowisko organizacji związkowej, do której należą zwalniani nauczyciele oraz poinformować ich o możliwości przejścia w stan nieczynny lub – jeżeli to możliwe – zaproponować ograniczenie zatrudnienia.

Karta Nauczyciela pozwala skrócić okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia dla nauczycieli może zostać skrócony do jednego miesiąca, jeżeli dyrektor szkoły nie wypowie im umów do końca maja (art. 20 ust. 5 Karta Nauczyciela). Musi to jednak zrobić nie później niż do końca lipca, ponieważ stosunek pracy musi rozwiązać się do ostatniego dnia sierpnia. Każdemu zwolnionemu w ten sposób nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za dwa miesiące pozostałego okresu wypowiedzenia. Wysokość odszkodowania jest obliczana jak za okres urlopu wypoczynkowego, a miesiące o które skrócono wypowiedzenie wliczają się do okresu zatrudnienia (art. 20 ust. 5 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30468 )
Array ( [docId] => 30468 )