Zakaz pracy w szkole dla nauczycieli skazanych za przestępstwo umyślne

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 17-08-2014 r.

Dyrektor szkoły nie może zatrudnić nauczyciela skazanego w sprawie karnej. Karta Nauczyciela wskazuje, że w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa.

Decyzja o zwolnieniu nauczyciela skazanego prawomocnym wyrokiem za umyślne popełnienie przestępstwa nie należy do dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły ma obowiązek stwierdzenia, że stosunek pracy z nauczycielem wygasł na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Podjęcie pracy w szkole zakazane dla nauczycieli z wyrokiem

Dyrektor szkoły nie może zatrudnić w szkole nauczyciela skazanego prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie (art. 10 Karta Nauczyciela).  W sytuacji, gdyby doszło do zatrudnienia nauczyciela skazanego, ale posługującego się sfałszowanymi dokumentami,  utajniając tym samym wyrok, stosunek pracy wygaśnie z mocy prawa na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela. W takich przypadkach dyrektor szkoły również jedynie stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy – nie ma on możliwości utrzymania zatrudnienia dla nauczycieli.

O zawieszeniu nauczyciela zwykle decyduje dyrektor szkoły

W sytuacji, gdy wobec nauczyciela wszczyna się postępowanie karne za przestępstwo popełnione umyślnie dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków nauczyciela w oparciu o art. 83 ustawy Karta Nauczyciela. Decyzję tę dyrektor szkoły podejmuje po dokonaniu oceny wagi i wiarygodności wysuniętych zarzutów. Zawieszenie w obowiązkach jest natomiast zawsze przewidziane dla nauczycieli wobec których toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne dotyczące naruszenia praw i dobra dziecka – w tym przypadku dyrektor szkoły nie ma możliwości podjęcia autonomicznej decyzji. Jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania nauczyciel zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, zawarty z nim stosunek pracy wygaśnie z mocy prawa. Dyrektor szkoły ponosi wówczas odpowiedzialność za stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35527 )
Array ( [docId] => 35527 )

Array ( [docId] => 35527 )