Zakaz pracy w szkole dla nauczycieli skazanych za przestępstwo umyślne

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 17-08-2014 r.

Dyrektor szkoły nie może zatrudnić nauczyciela skazanego w sprawie karnej. Karta Nauczyciela wskazuje, że w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa.

Decyzja o zwolnieniu nauczyciela skazanego prawomocnym wyrokiem za umyślne popełnienie przestępstwa nie należy do dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły ma obowiązek stwierdzenia, że stosunek pracy z nauczycielem wygasł na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Podjęcie pracy w szkole zakazane dla nauczycieli z wyrokiem

 

Dyrektor szkoły nie może zatrudnić w szkole nauczyciela skazanego prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie (art. 10 Karta Nauczyciela).  W sytuacji, gdyby doszło do zatrudnienia nauczyciela skazanego, ale posługującego się sfałszowanymi dokumentami,  utajniając tym samym wyrok, stosunek pracy wygaśnie z mocy prawa na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela. W takich przypadkach dyrektor szkoły również jedynie stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy – nie ma on możliwości utrzymania zatrudnienia dla nauczycieli.

O zawieszeniu nauczyciela zwykle decyduje dyrektor szkoły

W sytuacji, gdy wobec nauczyciela wszczyna się postępowanie karne za przestępstwo popełnione umyślnie dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków nauczyciela w oparciu o art. 83 ustawy Karta Nauczyciela. Decyzję tę dyrektor szkoły podejmuje po dokonaniu oceny wagi i wiarygodności wysuniętych zarzutów. Zawieszenie w obowiązkach jest natomiast zawsze przewidziane dla nauczycieli wobec których toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne dotyczące naruszenia praw i dobra dziecka – w tym przypadku dyrektor szkoły nie ma możliwości podjęcia autonomicznej decyzji. Jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania nauczyciel zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, zawarty z nim stosunek pracy wygaśnie z mocy prawa. Dyrektor szkoły ponosi wówczas odpowiedzialność za stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35527 )
Array ( [docId] => 35527 )

Array ( [docId] => 35527 )