Dokumenty w szkole – nowy wzór wniosku o urlop wychowawczy

Data: 30-09-2013 r.

Nauczyciele planujący urlop wychowawczy muszą pamiętać, że od 1 października obowiązują nowe dokumenty w szkole. Nowy wzór wniosku o urlop nauczyciela przewiduje wskazanie, ile części urlopu wychowawczego już zostało wykorzystane.

Obowiązujące od października urlopowe dokumenty w szkole nie zostały wprowadzone przez nowości oświatowe, lecz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.

Nowy wzór wniosku dla nauczycieli starających się o urlop wychowawczy


We wniosku o wychowawczy urlop nauczyciela trzeba wskazać daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu oraz określić liczbę części urlopu, z których dotąd skorzystano (§ 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego). Właśnie ostatnia informacja jest nowością, jaką muszą zawierać składane dokumenty w szkole.
Podczas planowania urlopu wychowawczego należy pamiętać, że wniosek oraz wymagane dokumenty w szkole muszą znaleźć się najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem tego urlopu.

Dokumenty, które nauczyciel dołącza do wniosku

Nowe rozporządzenie nadal przewiduje dla nauczycieli konieczność dołączenia pisemnego oświadczenia drugiego rodzica o braku zamiaru równoległego korzystania z urlopu wychowawczego. W wyjątkowych sytuacjach składane dokumenty w szkole mogą zawierać oświadczenie lub dokumenty potwierdzające, że uzyskanie takiego oświadczenia nie jest możliwe (§ 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego).

Jeżeli drugi opiekun dziecka nie ma prawa do korzystania z tego świadczenia, nauczyciel dostarcza do dyrektora orzeczenie sądu wskazujące na ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej albo orzeczenie sądu o ograniczeniu lub zwolnieniu drugiego opiekuna dziecka z opieki nad nim (§ 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego).

Dla nauczycieli uprawnionych do wykorzystania wychowawczego urlopu nauczyciela w pełnym wymiarze 36 miesięcy przewidziana jest konieczność uzupełnienia dokumentacji o:
  • akt zgonu drugiego rodzica,
  • orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica,
  • dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica, gdy rodzice nie są małżeństwem,
  • orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym stwierdza się, że sąd nie przyznał ojcu
  • orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej, jej ograniczeniu lub zawieszeniu,
  • orzeczenie sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi lub o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki
(§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego).

Tak skompletowane dokumenty w szkole należy od 1 października składać do dyrektora szkoły.

Podstawa prawna: § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1139).


Marta Wysocka
, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30610 )
Array ( [docId] => 30610 )