Kolejny urlop zdrowotny nauczyciela po roku od poprzedniego urlopu

Autor: Wysocka Marta
Data: 15-09-2013 r.

Karta Nauczyciela uprawnia do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze 3 lat. Jednorazowo urlop zdrowotny nauczyciela nie może trwać dłużej niż rok, a każdego kolejnego udziela się dopiero po roku od zakończenia ostatniego.

Dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza. Wcześniej ma obowiązek sprawdzić, czy nauczyciel spełnia warunki formalne, które przewiduje Karta Nauczyciela w art. 73.

Urlop zdrowotny nauczyciela – nie dłużej niż rok

Urlop zdrowotny nauczyciela jest przewidziany dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu w szkole co najmniej 7 lat (art. 73 ust. 1 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły udzieli go zgodnie z zaleceniem lekarza, w wymiarze nie większym niż jeden rok.

Dyrektor szkoły udzieli urlopu po roku od zakończenia ostatniego

Nauczyciel musi jednak pamiętać, że Karta Nauczyciela uniemożliwia korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli od zakończenia ostatniego nie minął co najmniej jeden rok (art. 73 ust. 8 Karta Nauczyciela). Niezależnie od tego, na jaki okres udzielony był poprzedni urlop zdrowotny nauczyciela, nie jest on przewidziany dla nauczycieli, którzy od momentu jego zakończenia nie przepracowali roku.

Urlop dla nauczycieli, którzy wykorzystali ponad dwa lata

Dla nauczycieli, którzy do momentu otrzymania kolejnego zaświadczenia lekarskiego wykorzystali już ponad dwa lata przysługującego urlopu przewiduje się udzielenie go w wymiarze, jaki im pozostał. Oznacza to, że jeśli nauczyciel np. trzykrotnie korzystał z dziesięciomiesięcznego urlopu, to dyrektor szkoły kolejnego udzieli wyłącznie w wymiarze sześciu miesięcy.

Urlop zdrowotny nauczyciela uniemożliwia podjęcie pracy

Warto przypomnieć, że Karta Nauczyciela jednoznacznie zabrania podejmowania jakiejkolwiek pracy w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia. W przypadku stwierdzenia, że nauczyciel pracuje – dyrektor szkoły zarządzi odwołanie z urlopu i wyznaczy termin stawienia się w pracy (art. 73 ust. 7 Karta Nauczyciela).

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30608 )
Array ( [docId] => 30608 )

Array ( [docId] => 30608 )