Urlop uzupełniający nauczyciela za 2013 r.

Data: 04-09-2013 r.

Zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, ojcowski czy rodzicielski - to tylko niektóre przyczyny umożliwiające odzyskanie niewykorzystanego w ferie szkolne urlopu. Do odebrania jest aż 56 dni urlopu, a jego termin można ustalić w dowolnym okresie w trakcie roku.

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu:

  1. niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
  2. urlopu macierzyńskiego,
  3. dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  4. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  5. dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  6. urlopu ojcowskiego,
  7. urlopu rodzicielskiego,
  8. odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego –

nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni – 56 dni (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela). Urlop uzupełniający udzielany jest w tygodniach, ale nie musi być udzielony jednorazowo. Urlop ten udzielany jest na dni kalendarzowe, a nie robocze.

Ważne jest to, że nie może się on pokrywać z urlopem bieżącym. Najpierw nauczyciel wykorzystuje urlop wypoczynkowy bieżący (w ferie szkolne) a dopiero po jego zakończeniu można mu dzielić urlopu uzupełniającego.

Przepisy Karty Nauczyciela nie wskazują, do kiedy należy udzielić urlopu uzupełniającego. Należy zatem zastosować w tym zakresie ogólne, dla urlopów wypoczynkowych, zasady i udzielić go do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30606 )
Array ( [docId] => 30606 )