Dyrektor szkoły ma obowiązek udzielenia urlopów uzupełniających

Data: 14-09-2014 r.

Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że dla nauczycieli szkół feryjnych, którzy w czasie ferii lub wakacji nie wykorzystali urlopu wypoczynkowego, przewidziany jest urlop uzupełniający. Urlopu uzupełniającego w wymiarze do ośmiu tygodni w trakcie trwania roku szkolnego udziela dyrektor szkoły.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły feryjnej udziela urlopu uzupełniającego nauczycielom, którzy z powodu określonej w ustawie niezdolności do pracy nie wykorzystali urlopu wypoczynkowego w okresie ferii. Urlop uzupełniający dla nauczycieli jest przewidziany w przypadku:

  • choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu ojcowskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych,
  • odbywania krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.

(art. 66 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Urlopu dla nauczycieli należy udzielić do końca kolejnego roku

Karta Nauczyciela nie wskazuje do kiedy dyrektor szkoły musi udzielić urlopu uzupełniającego dla nauczycieli, którzy nie wykorzystali go w czasie ferii. Dyrektor szkoły nie może jednak dopuścić do przedawnienia się urlopu, dlatego w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa pracy, zgodnie z którymi urlop uzupełniający dla nauczycieli powinien być udzielony najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego (art. 168 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela).

Dyrektor szkoły nie może zaproponować wypłaty ekwiwalentu

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop można wypłacić tylko w wyjątkowych sytuacjach, tj. jeżeli z powodu rozwiązania stosunku pracy nie można wykorzystać go w trakcie trwania zatrudnienia (art. 66 ust. 2 Karta Nauczyciela). Oznacza to, że dyrektor szkoły nie może zaproponować nauczycielowi wypłacenia ekwiwalentu, jeżeli stosunek pracy wciąż trwa i może on wykorzystać urlop do którego nabył prawo w związku z niezdolnością do pracy w czasie ferii lub wakacji. Karta Nauczyciela nie przewiduje wypłaty ekwiwalentu za urlop dla nauczycieli zatrudnionych w szkole.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35707 )
Array ( [docId] => 35707 )