Urlop zdrowotny nauczyciela tylko po pracy w pełnym wymiarze

Data: 13-08-2014 r.

Urlop zdrowotny nauczyciela jest przewidziany tylko dla nauczycieli, którzy przez siedem lat poprzedzających złożenie wniosku o jego udzielenie pracowali w pełnym wymiarze czasu pracy. Takie doprecyzowanie przepisów zawartych w ustawie Karta Nauczyciela znalazło się w wyroku Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 maja 2014 r. stwierdził, że zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w chwili składania wniosku o urlop zdrowotny nauczyciela nie wystarcza, aby dyrektor szkoły udzielił tego urlopu. Zgodnie z wyrokiem urlop zdrowotny jest przewidziany dla nauczycieli, którzy w okresie siedmiu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego urlopu pracowali w pełnym wymiarze czasu pracy.

Niejasność w przepisach ustawy Karta Nauczyciela

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela dyrektor szkoły udziela urlopu zdrowotnego nauczycielowi  zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu w szkole co najmniej 7 lat. Karta Nauczyciela zastrzega, że urlop ten jest przewidziany dla nauczycieli, którym lekarz zaleca przeprowadzenie leczenia. Przepisy nie precyzują jednak, jak należy intepretować zapis dotyczący zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć. Wyrok Sądu Najwyższego ostatecznie rozstrzyga spór w tym zakresie. Warto podkreślić, że podobny problem był rozstrzygany przez Sąd Najwyższy w 2012 roku, kiedy stwierdzono, że prawo do urlopu dla poratowania zdrowia jest przewidziane dla nauczycieli, którzy przez 7 lat bezpośrednio przypadających na okres przed rozpoczęciem tego urlopu.

Urlop zdrowotny nauczyciela służy leczeniu chorób spowodowanych pracą

Urlop zdrowotny nauczyciela ma na celu zapewnienie warunków do regeneracji zdrowia, którego stan pogarsza się w związku z wykonywaniem obowiązków nauczycielskich. W sytuacji, gdy urlop byłby przewidziany również dla nauczycieli pracujących tylko kilka godzin tygodniowo, trudno byłoby ocenić, czy pogorszenie stanu zdrowia jest spowodowane pracą w szkole lub placówce czy wynika z oddziaływania innych czynników.

Źródło:
  • Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 20 maja 2014 r. (I PK 28/13),
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2012 r. (II PK 137/12).
Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35517 )
Array ( [docId] => 35517 )