Ekwiwalent przy umowie na zastępstwo w przedszkolu

Data: 11-07-2013 r.

Nauczyciel zatrudniony w przedszkolu na umowę na zastępstwo ma prawo do ekwiwalentu za urlop, którego nie zdążył wykorzystać w trakcie trwania umowy. Przy niepełnym etacie i krótkiej umowie urlop liczy się proporcjonalnie do wymiaru i okresu zatrudnienia nauczyciela. Za ten urlop, w dniu rozwiązania umowy, trzeba wypłacić ekwiwalent.

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze w przedszkolu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 dni roboczych za przepracowanie całego roku kalendarzowego. Wymiar urlopu dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu, niepełny dzień urlopu zaś zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Wypłata ekwiwalentu, gdy nauczyciel nie wykorzystał urlopu w naturze

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaca się w razie ustania zatrudnienia, jeśli nauczyciel nie wykorzystał należnego urlopu do tego czasu.

Przykład:

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo w wymiarze 1/3 etatu od 7 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. w przedszkolu przysługuje ekwiwalent za urlop? Jeśli tak, to w jakim wymiarze?

Tak. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje m.in. w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Nauczyciel, o którym mowa w pytaniu (jeśli nie korzystał z urlopu w trakcie trwania zatrudnienia), otrzyma ekwiwalent za (35 dni : 12 miesięcy × 6 miesięcy × 1/3 etatu) 6 dni urlopu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30590 )
Array ( [docId] => 30590 )