Urlop nauczyciela – Karta Nauczyciela nie przewiduje urlopu na żądanie

Data: 06-07-2013 r.

Nowa Karta Nauczyciela ma zmodyfikować regulacje na podstawie których udzielany jest urlop nauczyciela. Zapowiadane nowości oświatowe nie zmienią zasad, zgodnie z którymi dla nauczycieli nie przewiduje się urlopu na żądanie.

Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela w znaczący sposób zmieni regulacje na podstawie których udzielany jest urlop nauczyciela. Resort edukacji chce, aby urlop dla nauczycieli zatrudnionych w szkole feryjnej wynosił 47 dni roboczych z zastrzeżeniem, że dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole po raz pierwszy przewiduje się 30 dni roboczych w roku kalendarzowym. Mimo pojawiających się postulatów, MEN nie zamierza wprowadzić do ustawy Karta Nauczyciela możliwości korzystania z urlopu na żądanie.

Urlop nauczyciela trzeba zaplanować

Resort edukacji negatywne ustosunkowanie się do propozycji, aby Karta Nauczyciela przewidywała dla nauczycieli możliwość korzystania z urlopu na żądanie uzasadnia tym, że dyrektor szkoły zakłóci realizację plany organizacji pracy szkoły. Placówka oświatowa jest placówką szczególnego charakteru, ma bowiem obowiązek zapewnienia uczniom opieki również wtedy, kiedy nie odbywają się w niej zajęcia lekcyjne.

Urlop nauczyciela nie będzie musiał przypadać na wakacje

Nowości oświatowe umożliwią nauczycielom planowanie urlopów zgodnie z własnymi potrzebami – urlop nauczyciela nie będzie musiał zostać wykorzystany w okresie ferii i wakacji. Istotne dla nauczycieli jest jednak zaplanowanie dni wolnych w taki sposób, aby dyrektor szkoły miał możliwość zorganizowania pracy szkoły w taki sposób, by w żaden sposób nie zostało zakłócone jej poprawne funkcjonowanie.

Karta Nauczyciela nie będzie obligowała do korzystania z urlopu w czasie wakacji. Dyrektor szkoły będzie jednak oczekiwał dyspozycyjności od nauczycieli, którzy nie zdecydują się na urlop w tym czasie. Może w tym czasie zlecić im do wykonania zadania i czynności, które wynikają z zadań statutowych placówki bądź zobowiązać do realizowania czynności związanych z doskonaleniem zawodowym.

Źródło: Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (wersja przekazana w dniu 26 czerwca 2013 r. do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30586 )
Array ( [docId] => 30586 )

Array ( [docId] => 30586 )