Karta Nauczyciela – urlopy rodzicielskie dla nauczycieli

Data: 11-06-2013 r.

Przyjęcie nowelizacji kodeksu pracy sprawiło, że zmieniła się również Karta Nauczyciela. Od 17 czerwca będą obowiązywały nowe regulacje dotyczące urlopów rodzicielskich dla nauczycieli.

Znowelizowany Kodeks pracy zmienia zasady dotyczące dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W związku z ustanowieniem tzw. urlopu rodzicielskiego, obowiązywała będzie również zmieniona Karta Nauczyciela.

Z urlopu dla nauczycieli skorzystają obydwoje rodzice

Urlop rodzicielski jest urlopem, z którego mogą skorzystać obydwoje rodzice. Dla nauczycieli oznacza to, że opiekę nad dzieckiem po urodzeniu może sprawować także ojciec.

 

Urlop dla nauczycieli będzie wynosił łącznie 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i od 65 do 71 tygodni w przypadku porodu mnogiego (liczba tygodni jest uzależniona od liczby urodzonych dzieci).

Urlop uzupełniający dla nauczycieli

Zmiany, jakim ulegnie Karta Nauczyciela dotyczą art. 66 ust. 1, w którym określone są warunki w których dyrektor szkoły musi zgodzić się na urlop uzupełniający dla nauczycieli. Katalog okoliczności został poszerzony o:

  • dodatkowy urlop macierzyński,
  • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlop ojcowski,
  • urlop rodzicielski.
(art. 2 ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw).

Zgodnie z regulacjami, jakie przewiduje Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek udzielenia do 8 tygodniu urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli, którzy z wyżej wymienionych powodów nie mogli wykorzystać urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania ferii lub wakacji. Pozostałe okoliczności wskazane w ustawie nie zmieniają się, są to:

  • urlop macierzyński,
  • choroba,
  • odosobnienie wywołane chorobą zakaźną,
  • odbywanie ćwiczeń wojskowych,
  • odbywanie krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.
(art. 66 ust. 1 Karta Nauczyciela)
Zmiany wejdą w życie 17 czerwca 2013 roku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30578 )
Array ( [docId] => 30578 )