Urlop nauczyciela zatrudnionego na czas określony

Data: 22-04-2013 r.

Nauczyciel zatrudniony na czas określony, krótszy niż 10 miesięcy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Nauczyciel placówki feryjnej ma prawo korzystać z urlopu wypoczynkowego jedynie w okresie ferii zimowych i letnich.

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 KN). Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć (art. 64 ust. 5 zdanie drugie Karty Nauczyciela).

Za każdy miesiąc pracy nauczyciel nabywa prawo do 5,6 dnia urlopu (56/10 = 5,6 dnia). Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego niepełny miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca (art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w zw. z art. 1552a § 2 Kodeksu pracy).

Urlop wypoczynkowy w szkole feryjnej – tylko w ferie zimowe i letnie

Przepisy nie przewidują możliwości korzystania z urlopu wypoczynkowego w szkole feryjnej w innym terminie niż w okresie ferii zimowych i letnich. Odstępstwo od tej zasady przewiduje się jedynie w przypadku uzupełniającego urlopu wypoczynkowego, którego udziela się w trakcie roku. Poza tym wyjątkiem nie ma zatem możliwości udzielenia nauczycielowi urlopu wypoczynkowego w innym terminie niż ferie zimowe i letnie.

Jeżeli zatem umowa o pracę nauczyciela nie obejmuje ferii szkolnych, a zatem nauczyciel nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze to w dniu rozwiązania stosunku pracy należy obliczyć i wypłacić nauczycielowi ekwiwalent pieniężny (art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • Art. 64 ust. 1 i ust. 5, art. 66 ust. 2, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 1552a §2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Agnieszka Rumik, prawnik, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30572 )
Array ( [docId] => 30572 )