Urlop wypoczynkowy nauczyciela – kiedy przysługuje urlop uzupełniający

Data: 09-06-2013 r.

Dla nauczycieli, których urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany w okresie ferii lub wakacji, przewidziany jest urlop uzupełniający. Karta Nauczyciela szczegółowo wskazuje, jakie okoliczności uprawniają do jego wykorzystania – taką okolicznością nie jest urlop zdrowotny nauczyciela.

Karta Nauczyciela wskazuje, że dla nauczycieli zatrudnionych w szkole feryjnej ma prawo do urlopu wypoczynkowego nauczyciela w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Niezdolność do pracy w tym okresie oznacza, że urlop wypoczynkowy nauczyciela nie jest wykorzystywany. Niewykorzystanie urlopu w całości lub części w okresie ferii albo wakacji uprawnia do urlopu uzupełniającego. Karta Nauczyciela wyraźnie określa, w jakich okolicznościach można skorzystać z tego prawa, są to:

 
  • choroba,
  • odosobnienie wynikające z choroby zakaźnej,
  • urlop macierzyński,
  • odbywanie ćwiczeń wojskowych,
  • odbywanie krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.
Ponadto urlop wypoczynkowy nauczyciela może nie być wykorzystany, jeżeli dyrektor lub wicedyrektor szkoły na polecenie organu prowadzącego przerwali wypoczynek w celu realizacji zleconych przezeń zadań albo w związku z koniecznością nadzorowania prac remontowych wykonywanych w czasie ferii i wakacji (art. 66 ust. 1 Karta Nauczyciela).

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności dla nauczycieli przewidziany jest urlop wypoczynkowy nauczyciela udzielany w tracie roku szkolnego – wymiar urlopu uzupełniającego wynosi do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karta Nauczyciela).

W katalogu okoliczności, w których dla nauczycieli przewidziano urlop uzupełniający nie znalazł się urlop zdrowotny nauczyciela. Urlop zdrowotny nauczyciela nie jest traktowany jak przebywanie na zwolnieniu lekarskim i nie uniemożliwia on korzystania z wypoczynku. Nauczyciel, który wraca do pracy po okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nie może więc ubiegać się o urlopu uzupełniający w trakcie roku szkolnego.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Podstawa prawna: art. 64 ust. 1 i art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, (Dz.U. z 2006 nr 97 poz. 674 ze zm.)


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30577 )
Array ( [docId] => 30577 )