Na urlop zdrowotny może skierować lekarz rodzinny tylko do końca 2013 r.

Data: 11-07-2013 r.

Jeszcze tylko w tym roku orzeczenie lekarskie zalecające nauczycielowi urlop dla poratowania zdrowia może wydać lekarz rodzinny. Od 2014 r. o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego będzie orzekał lekarz medycyny pracy, na podstawie skierowania pracodawcy.

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela (art. 73 ust. 10 Karty Nauczyciela, § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia).

Przepisy nie definiują, jakiej specjalności musi być lekarz wydający orzeczenie zalecające urlop zdrowotny. Przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego należy bowiem rozumieć lekarza, lekarza dentystę będącego świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, lekarza dentystę, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 5 pkt 14 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Skoro zatem brak jest szczegółowych regulacji co do specjalności lekarza wydającego orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego, to należy przyjąć, że może to być każdy lekarz spełniający ww. warunki, w tym także lekarz rodzinny. Jeżeli nauczyciel spełnia warunki określone w Karcie Nauczyciela, to w praktyce dyrektor szkoły wydaje pisemną decyzję w sprawie udzielania nauczycielowi urlopu zdrowotnego, w której określa termin jego rozpoczęcia i zakończenia.

Uwaga! Od stycznia 2014 r. zmienią się zasady udzielania urlopów zdrowotnych – będzie o nich orzekał lekarz medycyny pracy. Ponadto urlop zostanie skrócony do 1 roku i będzie przysługiwał dopiero po 20 latach racy w zawodzie nauczyciela.

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Statystyczna karta wypadków – wzór dokumentu

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Rejestr wypadków przy pracy – wzór dokumentu

pobierz

Informacje świadka wypadku przy pracy – wzór dokumentu

pobierz

Polecamy

1457