Nauczyciel na urlopie zdrowotnym nie może sprawdzać egzaminów

Autor: Patryk Kuzior
Data: 11-03-2014 r.

Nauczyciel w czasie urlopu dla poratowania zdrowia powinien odpoczywać, realizować zalecone przez lekarza leczenie, regenerować siły itd. Nie może zatem, nawet na własną prośbę, uczestniczyć w sprawdzaniu prac z egzaminów zewnętrznych.  

Istotą urlopu dla poratowania zdrowia jest udzielnie nauczycielowi płatnego zwolnienia z pełnienia obowiązków zawodowych w celu odzyskania zdrowia i regeneracji sił. W okresie takiego urlopu nauczyciel zobowiązany jest do powstrzymywania się od wykonywania jakichkolwiek zajęć zarobkowych.

Praca podczas urlopu jest zakazana

 

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

Praca egzaminatora stoi w sprzeczności z celem urlopu

Nie do pogodzenia z celem urlopu dla poratowania zdrowia jest wykonywanie przez nauczyciela urlopowanego ze względu na stan zdrowia jakichkolwiek czynności zawodowych, w tym na przykład pełnienia roli egzaminatora. Na marginesie należy zauważyć, ze w związku z udzielonym urlopem czynności nauczyciela jako egzaminatora nie można by rozliczyć ani w ramach normy czasu pracy, ani też nie można by ich potraktować jako zajęcia dodatkowego, bo takowe wiązałoby się z koniecznością zapłaty wynagrodzenia i tym samym byłoby zajęciem zarobkowym.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34151 )
Array ( [docId] => 34151 )