Nauczyciel nie weźmie urlopu uzupełniającego bez zgody dyrektora szkoły

Data: 22-09-2014 r.

Urlopu uzupełniającego udziela nauczycielom dyrektor szkoły. Termin urlopu nauczyciela powinien być ustalony z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły oraz potrzeb nauczyciela. Nauczyciel nie może jednak samodzielnie zadecydować o  tym terminie – za niestawienie się w pracy dyrektor szkoły może wyciągnąć konsekwencje.

Karta Nauczyciela uprawnia do skorzystania z urlopu uzupełniającego nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych, jeżeli z powodów określonych w art. 66 ust.1 ustawy nie mieli możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie ferii.

Urlop uzupełniający jest udzielany przez dyrektora szkoły

Urlopu nauczyciela udziela dyrektor szkoły – nauczyciel nie może samowolnie podjąć decyzji o jego terminie i nie stawić się w pracy w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Dyrektor szkoły może zgodzić się na to, aby uzupełniający urlop nauczyciela rozpoczął się np. zaraz po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, ale wymaga to wcześniejszego skonsultowania się z nim nauczyciela, któremu ten urlop przysługuje.

Konsekwencje dla nauczycieli, którzy nie stawili się w pracy

Jeżeli nauczyciel mimo braku zgody dyrektora szkoły nie stawi się w pracy, a swoją nieobecność uzasadni faktem, iż przysługuje mu uzupełniający urlop nauczyciela, to dyrektor szkoły ma prawo do wyciągnięcia konsekwencji. Niestawienie się w pracy stanowi uchybienie przeciwko porządkowi pracy, które zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela jest karane karami porządkowymi zgodnie z kodeksem pracy  (art. 75 ust. 2  Karta Nauczyciela). Kodeks pracy wyraźnie wskazuje bowiem, że za uchybienie przeciwko porządkowi pracy należy uznać nieusprawiedliwione niestawienie się pracy (art. 108 Kodeks pracy).  W takim przypadku Kodeks pracy przewiduje możliwość nałożenia na pracownika kary porządkowej w postaci upomnienia, nagany lub kary porządkowej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35754 )
Array ( [docId] => 35754 )

Array ( [docId] => 35754 )