Nauczyciel nie weźmie urlopu uzupełniającego bez zgody dyrektora szkoły

Data: 22-09-2014 r.

Urlopu uzupełniającego udziela nauczycielom dyrektor szkoły. Termin urlopu nauczyciela powinien być ustalony z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły oraz potrzeb nauczyciela. Nauczyciel nie może jednak samodzielnie zadecydować o  tym terminie – za niestawienie się w pracy dyrektor szkoły może wyciągnąć konsekwencje.

Karta Nauczyciela uprawnia do skorzystania z urlopu uzupełniającego nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych, jeżeli z powodów określonych w art. 66 ust.1 ustawy nie mieli możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie ferii.

Urlop uzupełniający jest udzielany przez dyrektora szkoły

 

Urlopu nauczyciela udziela dyrektor szkoły – nauczyciel nie może samowolnie podjąć decyzji o jego terminie i nie stawić się w pracy w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Dyrektor szkoły może zgodzić się na to, aby uzupełniający urlop nauczyciela rozpoczął się np. zaraz po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, ale wymaga to wcześniejszego skonsultowania się z nim nauczyciela, któremu ten urlop przysługuje.

Konsekwencje dla nauczycieli, którzy nie stawili się w pracy

Jeżeli nauczyciel mimo braku zgody dyrektora szkoły nie stawi się w pracy, a swoją nieobecność uzasadni faktem, iż przysługuje mu uzupełniający urlop nauczyciela, to dyrektor szkoły ma prawo do wyciągnięcia konsekwencji. Niestawienie się w pracy stanowi uchybienie przeciwko porządkowi pracy, które zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela jest karane karami porządkowymi zgodnie z kodeksem pracy  (art. 75 ust. 2  Karta Nauczyciela). Kodeks pracy wyraźnie wskazuje bowiem, że za uchybienie przeciwko porządkowi pracy należy uznać nieusprawiedliwione niestawienie się pracy (art. 108 Kodeks pracy).  W takim przypadku Kodeks pracy przewiduje możliwość nałożenia na pracownika kary porządkowej w postaci upomnienia, nagany lub kary porządkowej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35754 )
Array ( [docId] => 35754 )