Nie można zobowiązać nauczyciela do prowadzenia zajęć na półkoloniach

Autor: Wysocka Marta
Data: 06-07-2015 r.

Karta Nauczyciela nie pozwala dyrektorowi szkoły zobowiązać nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach półkolonii. Ustawa szczegółowo określa, jakie czynności mogą wykonywać nauczyciele w czasie urlopu. Urlop wypoczynkowy nauczyciela przypada na cały okres wakacji letnich.

Dyrektor szkoły jest uprawniony do zaplanowania pracy dla nauczycieli w okresie wakacji, ale może wyznaczyć im wyłącznie zadania, które wymienia Karta Nauczyciela. Do takich nie zalicza się prowadzenie zajęć z uczniami uczestniczącymi w zorganizowanej formie wypoczynku np. półkoloniach.

Nauczyciele mogą, ale nie muszą zgodzić się na pracę w charakterze wychowawcy w czasie swojego urlopu, wówczas dyrektor szkoły jest zobowiązany do uzgodnienia z nimi zasad wynagrodzenia.

Dyrektor szkoły może zaproponować nauczycielowi dodatkową umowę

Jeżeli dyrektorowi szkoły zależy na tym, aby wybrani nauczyciele pełnili funkcje wychowawców podczas organizowanych przez szkołę półkolonii, to powinien zaproponować im zawarcie dodatkowej umowy. Prawo nie zabrania nauczycielom wykonywania zadań w formie zlecenia, jeżeli zlecone zadania nie mieszczą się w ramach ich obowiązków pracowniczych. Prowadzenie zajęć oraz sprawowanie opieki nad uczniami uczestniczących w formach wypoczynku wakacyjnego nie mieści się w ramach obowiązków nauczyciela, dlatego nie ma przeszkód, by dyrektor szkoły wyszedł z taką propozycją dla nauczycieli.

Wakacyjne zadania dla nauczycieli określa Karta Nauczyciela

Dyrektor szkoły może oczekiwać od nauczycieli świadczenia pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego w wymiarze nieprzekraczającym 7 dni w ciągu roku (wymiar ten dotyczy ferii zimowych i wakacji łącznie) – na ten czas dla nauczycieli można zaplanować następujące zadania:

 • przeprowadzenie egzaminów
 • wykonanie prac związanych z zakończeniem i rozpoczęciem roku szkolnego
 • opracowywanie szkolnego zestawu programów
 • uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w określonej formie

(art. 64 ust. 1  i ust. 2 Karta Nauczyciela).

Odmowa wykonania któregoś z wymienionych zadań uprawnia dyrektora szkoły do pociągnięcia nauczyciela do odpowiedzialności porządkowej zgodnie z art. 108 kodeksu pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Za odmowę wykonania zadania, na które nie wskazuje Karta Nauczyciela nie przewiduje się kar dla nauczycieli.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37452 )
Array ( [docId] => 37452 )

Array ( [docId] => 37452 )