Po przejściu z placówki niepublicznej do publicznej urlopu wypoczynkowego udziela się w wymiarze proporcjonalnym

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 29-03-2016 r.

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w przedszkolu niepublicznym przysługuje w zależności od stażu pracy 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego. Wymiar urlopu przysługujący w przedszkolu publicznym wynosi natomiast 35 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Po przejściu nauczyciela z placówki niepublicznej do publicznej wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego zostanie obliczony przez ustalenie wymiaru urlopu przysługującego mu w przedszkolu publicznym i odjęcie liczby dni wykorzystanych u poprzedniego pracodawcy.

 

Nauczycielowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż należny, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze.

Przykład

Przykład:

Nauczycielka pracowała do 31 lipca 2015 r. w prywatnym przedszkolu i tam jej wymiar urlopu wynosił 20 dni na podstawie Kodeksu pracy. Urlop ten wykorzystała w całości. Od 1 września 2015 r. nauczycielka podjęła pracę w przedszkolu samorządowym, gdzie wymiar urlopu nauczyciela wynosi 35 dni. W jakiej wysokości należy się tej nauczycielce urlop wypoczynkowy w przedszkolu publicznym?

Za okres zatrudnienia u pierwszego pracodawcy nauczycielka nabyła prawo do 12 dni urlopu wypoczynkowego. Za okres zatrudnienia u drugiego pracodawcy nauczycielka nabyła również prawo do 12 dni urlopu, zatem łącznie w całym roku 2015 nauczycielce przysługiwało prawo do 24 dni urlopu. Skoro 20 dni urlopu nauczycielka wykorzystała u poprzedniego pracodawcy, to w obecnym miejscu zatrudnienia należały jej się 4 dni urlopu wypoczynkowego. Biorąc pod uwagę, że u poprzedniego pracodawcy wykorzystała urlop wypoczynkowy w wymiarze wyższym o 8 dni niż należny, należy zmniejszyć wymiar urlopu o te 8 dni i nauczycielce w związku z tym w przedszkolu samorządowym przysługiwały 4 dni urlopu za okres od 1 września do 31 grudnia 2015 r. Łączny wymiar urlopu wypoczynkowego u wszystkich pracodawców wyniósł w tym wypadku łącznie 24 dni.

Łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Nauczyciel, którego stosunek pracy ulega rozwiązaniu w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeżeli wykorzysta urlop w wymiarze wyższym niż należny, nadwyżkę odejmuje się z urlopu, który pracownik nabył u kolejnego pracodawcy. W sumie pracownik nie może mieć urlopu w mniej niż należnej wysokości za cały rok kalendarzowy.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38800 )
Array ( [docId] => 38800 )