Choroba w czasie urlopu – dyrektor szkoły zażąda zwolnienia lekarskiego

Autor: Wysocka Marta
Data: 23-07-2015 r.

Jeżeli urlop wypoczynkowy nauczyciela zostanie przerwany z powodu choroby, to zgodnie z Kartą Nauczyciela dyrektor szkoły udziela urlopu uzupełniającego w trakcie trwania doku szkolnego. Będzie to możliwe wyłącznie pod warunkiem okazania zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza – brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z urlopu uzupełniającego.

Uprawnienie do skorzystania z urlopu uzupełniającego przysługuje, jeżeli urlop wypoczynkowy nauczyciela został przerwany z powodów wymienionych w Karcie Nauczyciela. Nauczyciel ma jednak obowiązek udokumentowania, że nastąpiły okoliczności przerywające wypoczynek. Jeżeli okolicznością tą jest choroba – dyrektor szkoły zażąda wydanego przez lekarza zwolnienia lekarskiego.

Urlop wypoczynkowy przerwany przez okoliczności wymienione w Karcie Nauczyciela

Karta Nauczyciela przewiduje urlop uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie mogli wykorzystać w całości urlopu wypoczynkowego z powodu:

 • choroby
 • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
 • korzystania z urlopu związanego z rodzicielstwem,
 • odbywania ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego

(art. 66 ust. 1 Karta Nauczyciela)

Dyrektor szkoły udziela urlopu po udokumentowaniu wystąpienia którejś z okoliczności. Dokumentem potwierdzającym chorobę, która przerwała urlop wypoczynkowy nauczyciela jest zwolnienie lekarskie wystawione na druku L4, które należy dostarczyć pracodawcy w pierwszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni od wystawienia.

Brak dokumentu wystawionego przez lekarza sprawi, że dyrektor szkoły nie uzna prawa do skorzystania z urlopu uzupełniającego.

Wymiar urlopu uzupełniającego zostanie ustalony po zakończeniu wakacji

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy nie oznacza, że dyrektor szkoły automatycznie ustali wymiar urlopu uzupełniającego za przerwany urlop wypoczynkowy nauczyciela. Wiedzę o tym, na jaki okres przerwany był urlop wypoczynkowy dyrektor szkoły posiada dopiero po zakończeniu wakacji tj. nie wcześniej niż 31 sierpnia – dopiero wtedy możliwe jest ustalenie, w jakim wymiarze nauczyciel skorzysta z urlopu uzupełniającego.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, wymiar urlopu uzupełniającego nie może przekroczyć 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37591 )
Array ( [docId] => 37591 )

Array ( [docId] => 37591 )