Choroba w czasie urlopu – dyrektor szkoły zażąda zwolnienia lekarskiego

Autor: Wysocka Marta
Data: 23-07-2015 r.

Jeżeli urlop wypoczynkowy nauczyciela zostanie przerwany z powodu choroby, to zgodnie z Kartą Nauczyciela dyrektor szkoły udziela urlopu uzupełniającego w trakcie trwania doku szkolnego. Będzie to możliwe wyłącznie pod warunkiem okazania zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza – brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z urlopu uzupełniającego.

Uprawnienie do skorzystania z urlopu uzupełniającego przysługuje, jeżeli urlop wypoczynkowy nauczyciela został przerwany z powodów wymienionych w Karcie Nauczyciela. Nauczyciel ma jednak obowiązek udokumentowania, że nastąpiły okoliczności przerywające wypoczynek. Jeżeli okolicznością tą jest choroba – dyrektor szkoły zażąda wydanego przez lekarza zwolnienia lekarskiego.

Urlop wypoczynkowy przerwany przez okoliczności wymienione w Karcie Nauczyciela

 

Karta Nauczyciela przewiduje urlop uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie mogli wykorzystać w całości urlopu wypoczynkowego z powodu:

  • choroby
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
  • korzystania z urlopu związanego z rodzicielstwem,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego

(art. 66 ust. 1 Karta Nauczyciela)

Dyrektor szkoły udziela urlopu po udokumentowaniu wystąpienia którejś z okoliczności. Dokumentem potwierdzającym chorobę, która przerwała urlop wypoczynkowy nauczyciela jest zwolnienie lekarskie wystawione na druku L4, które należy dostarczyć pracodawcy w pierwszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni od wystawienia.

Brak dokumentu wystawionego przez lekarza sprawi, że dyrektor szkoły nie uzna prawa do skorzystania z urlopu uzupełniającego.

Wymiar urlopu uzupełniającego zostanie ustalony po zakończeniu wakacji

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy nie oznacza, że dyrektor szkoły automatycznie ustali wymiar urlopu uzupełniającego za przerwany urlop wypoczynkowy nauczyciela. Wiedzę o tym, na jaki okres przerwany był urlop wypoczynkowy dyrektor szkoły posiada dopiero po zakończeniu wakacji tj. nie wcześniej niż 31 sierpnia – dopiero wtedy możliwe jest ustalenie, w jakim wymiarze nauczyciel skorzysta z urlopu uzupełniającego.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, wymiar urlopu uzupełniającego nie może przekroczyć 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37591 )
Array ( [docId] => 37591 )