Urlopu zdrowotnego nie można przedłużyć

Data: 26-10-2015 r.

Dyrektor nie może udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli przerwa między poszczególnymi urlopami nie przekracza roku. Jeśli lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu na okres 6 miesięcy, a następnie pod koniec tego okresu zaleca wydłużenie urlopu na kolejne pół roku, nie będzie to skutkowało jego przedłużeniem.

Dyrektor może udzielić nauczycielowi urlopu na poratowanie zdrowia jednorazowo na maksymalnie 1 rok. O długości urlopu przesądza orzeczenie lekarskie, które może zalecać krótszy okres odpoczynku, jednak w trakcie trwania urlopu nie jest możliwe jego wydłużenie.

Należy zaznaczyć, że przepisy nie wymagają, aby w czasie przerwy między dwoma urlopami dla poratowania zdrowia nauczyciel świadczył pracę. Nauczycielka po rocznym urlopie dla poratowania zdrowia może przez następny rok przebywać odpowiednio na L4, a następnie na urlopie macierzyńskim, po których ponownie przejdzie na roczny urlop dla poratowania zdrowia.

Dyrektor może ponadto skrócić okres urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi, który w jego trakcie nabywa uprawnienia emerytalne. W takim przypadku dyrektor skraca urlop, mimo orzeczenia lekarskiego wskazującego na okres urlopu dla poratowania zdrowia, i udziela go jedynie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne

Spełnianie przez nauczyciela warunków do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie stanowi przeszkody w skorzystaniu z urlopu dla poratowania zdrowia.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Opisane zasady nie dotyczą przedszkoli niepublicznych.

Agnieszka Rumik, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37944 )
Array ( [docId] => 37944 )