Prawa do urlopu wypoczynkowego nie można się zrzec

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 04-04-2016 r.

Nauczyciel nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego. Ponadto zasadą jest, że urlop przysługujący w danym roku kalendarzowym powinien być udzielony w trakcie tego roku. W sytuacji niewykorzystania przysługującego urlopu w pełnym wymiarze jego pozostała część staje się urlopem zaległym.

Dyrektor przedszkola powinien udzielić nauczycielowi zaległego urlopu najpóźniej w terminie do 30 września roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nauczyciel nabył do niego prawo. Termin wykorzystania tego urlopu powinien być ustalony w porozumieniu między nauczycielem a dyrektorem – nauczyciel nie może bez zgody dyrektora zacząć korzystać z zaległego urlopu w samodzielnie wybranym terminie.

Nieudzielenie urlopu jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika

Jeżeli do 30 września nauczyciel nie zacznie korzystać z zaległego urlopu, dyrektorowi grozi odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Za nieudzielenie przysługującego nauczycielowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie jego wymiaru, grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Należy zaznaczyć, że jeżeli nauczyciel i dyrektor nie dojdą porozumienia co do terminu, nauczyciel musi skorzystać z zaległego urlopu w terminie wyznaczonym przez dyrektora – nie ma on możliwości odmówienia bądź zrzeczenia się zaległego urlopu.

Przykład:

Nauczycielka przedszkola nie wykorzystała w 2015 r. urlopu wypoczynkowego w wymiarze 15 dni. Urlop ten w 2016 r. stał się urlopem zaległym, który powinna wykorzystać najpóźniej do 30 września 2016 r. Przedszkole w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) przez 6 tygodni korzysta z przerwy w działalności (za zgodą organu prowadzącego). W tym czasie nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni korzystają z urlopu wypoczynkowego. Dyrektor przedszkola zobowiązał nauczycielkę do wykorzystania w czasie lipca i sierpnia urlopu zaległego za 2015 r. tak, aby nie destabilizować pracy placówki od 1 września.

Przesunięcie urlopu musi być uzasadnione

Przesunięcie zaległego urlopu jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, np.:

 • wymaga tego organizacja pracy przedszkola,
 • na uzasadniony wniosek nauczyciela.
 • Nauczyciel, który odmawia wykorzystania zaległego urlopu nie powinien zostać dopuszczony do pracy, a dyrektor przedszkola może nałożyć na niego karę porządkową.

Zaległy urlop wypoczynkowy może się przedawnić – nauczyciel może żądać udzielenia go przez trzy lata. Bieg przedawnienia prawa do urlopu rozpoczyna się albo z końcem roku kalendarzowego, za który przysługuje albo najpóźniej z dniem 30 września następnego roku kalendarzowego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie nauczyciela lub dyrektora przedszkola.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi zaległego urlopu, nawet bez jego zgody. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi mu udzielić urlopu w terminie określonym w przepisach. Nieudzielenie tego urlopu obciąża pracodawcę, nawet pomimo braku zgody pracownika (wyrok SN z 24 stycznia 2006 sygn. I PK 124/05).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38818 )
Array ( [docId] => 38818 )

Array ( [docId] => 38818 )