Urlop wypoczynkowy wg planu urlopów lub za porozumieniem z pracownikiem

Autor: Michał Kowalski
Data: 13-10-2015 r.

Osoby niebędące nauczycielami, a zatrudnione na stanowisku pedagogicznym, podlegają przepisom Kodeksu pracy, z wyjątkiem regulacji pensum. Dyrektor udziela im urlopów wypoczynkowych zgodnie z planem urlopów bądź za porozumieniem z pracownikiem.

Dyrektor na podstawie swego uznania decyduje, czy pracownik ten będzie zatrudniony na bazie umowy o pracę:

  • na czas nieokreślony,
  • na czas określony (w tym na zastępstwo) lub na czas wykonania określonej pracy,
  • na okres próbny.

Urlop wypoczynkowy dla osoby zatrudnianej na powyższej podstawie powinien być udzielony zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, a więc w taki sam sposób, jak dla pracowników niepedagogicznych.

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Dyrektor udziela urlopu zgodnie z planem urlopów bądź, jeżeli nie ma obowiązku go ustalać – w porozumieniu z pracownikiem. Plan urlopów powinien być ustalony z uwzględnieniem wniosków pracowników i konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.

Pracownikowi dyrektor może udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych lub letnich. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby urlop wypoczynkowy pracownika przypadał na część okresu ferii zimowych bądź letnich.

Jeżeli w okresie ferii pracownik nie będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego, wówczas powinien stawić się w pracy. Zachodzi tu sytuacja podobna jak w przypadku nauczycieli w okresie przerw świątecznych.

Michał Kowalski, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37893 )
Array ( [docId] => 37893 )

Array ( [docId] => 37893 )