Prowadzenie działalności gospodarczej a urlop zdrowotny nauczyciela

Data: 17-12-2014 r.

Karta Nauczyciela jednoznacznie wskazuje, że nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie może podejmować działalności zarobkowej. Zakaz ten obejmuje również prowadzenie działalności gospodarczej, której prowadzenie rozpoczęto przed rozpoczęciem urlopu zdrowotnego nauczyciela.

Dyrektor szkoły ma obowiązek odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli stwierdzi, że w czasie jego trwania nauczyciel ten prowadzi działalność zarobkową (art. 73 ust. 7 Karta Nauczyciela). Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się dla nauczycieli z osiąganiem zarobków, co wyklucza możliwość korzystania z urlopu zdrowotnego.

Urlop zdrowotny nauczyciela – zakaz dodatkowego zarabiania

Karta Nauczyciela nie przewiduje dla nauczycieli zakazu podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej, w tym prowadzenia działalności gospodarczej. Dyrektor szkoły nie ingeruje w pozaszkolnej działalności zatrudnianych nauczycieli, o ile nie uchybia ona godności zawodu nauczycielskiego. Prowadzenie takiej działalności nie jest jednak możliwe w czasie przebywania na urlopie zdrowotnym dla nauczycieli – Karta Nauczyciela wyraźnie zakazuje prowadzenia działalności zarobkowej. Ustawa nie wskazuje na rodzaje działalności, jaka jest zakazana dla nauczycieli w czasie urlopu zdrowotnego nauczyciela, dlatego niedopuszczalna jest wszelka działalność przynosząca zarobki – w tym własna działalność gospodarcza.

Dyrektor szkoły ma obowiązek odwołania nauczyciela z urlopu

Odwołanie z urlopu zdrowotnego nauczyciela nie jest wynikiem decyzji podejmowanej przez dyrektora szkoły, ale wynika z obowiązku, jaki nakłada na niego Karta Nauczyciela. Zgodnie z ustawą w przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy (art. 73 ust. 7 Karta Nauczyciela). Prawo oświatowe nie przewiduje dla nauczycieli odstępstwa od tej zasady.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36249 )
Array ( [docId] => 36249 )