Dzień na opiekę nad dzieckiem – dyrektor szkoły nie może odmówić

Data: 11-12-2014 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek udzielenia nauczycielowi do dwóch dni na opiekę nad dzieckiem w roku kalendarzowym, jeżeli dziecko nie ukończyło 14 roku życia. Prawo nie wyznacza dla nauczycieli terminów w tym zakresie, a dyrektor szkoły nie może ukarać za niestawienie się w pracy.

Udzielenie dnia wolnego na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły będącego pracodawcą dla nauczycieli. Prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia pracownikom wychowującym co najmniej jedno dziecko – uprawnienie to wynika wprost z Kodeksu pracy i dyrektor szkoły nie może go kwestionować (art. 188 Kodeks pracy).

Terminu zwolnienia od pracy nie ustala dyrektor szkoły

 

Decyzję o terminie, w jakim nauczyciel skorzysta ze zwolnienia od pracy podejmuje sam nauczyciel – dyrektor szkoły nie może jej kwestionować. Brak zgody na skorzystanie z uprawnienia stanowi naruszenie przepisów prawa pracy. Należy zaznaczyć, że uprawnienie jest przewidziane zarówno dla nauczycieli, jak i dla pracowników niepedagogicznych. W tym zakresie obowiązki dyrektora szkoły wyznacza bowiem kodeks pracy, a nie karta nauczyciela.

Zwolnienie od pracy dla jednego z rodziców

Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia jest przewidziane dla jednego z rodziców dziecka niezależnie czy zatrudnia ich ten sam czy różni pracodawcy. Dla nauczycieli oznacza to obowiązek przedłożenia do dyrektora szkoły oświadczenia o tym, że będą korzystać z prawa do opieki nad dzieckiem. Jednocześnie drugi rodzic przedkłada swojemu pracodawcy oświadczenie, w którym stwierdza, że z tego uprawnienia korzystać nie będzie.

Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie dokumentowania

Dyrektor szkoły ma obowiązek zamieszczenia informacji o wykorzystanych dniach opieki nad dzieckiem. Prawo nie przewiduje dla nauczycieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia w wymiarze większym niż dwa dni w ciągu roku kalendarzowego nawet, jeżeli w trakcie roku zmienią miejsce zatrudnienia. Dyrektor szkoły zamieszcza informację o liczbie wykorzystanych dni na świadectwie pracy wydawanym po rozwiązaniu stosunku pracy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36194 )
Array ( [docId] => 36194 )