Przepisy nie narzucają terminu na złożenie wniosku o urlop zdrowotny

Data: 19-04-2016 r.

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W orzeczeniu tym lekarz wskazuje m.in. na jaki okres urlop dla poratowania zdrowia powinien być udzielony. Przepisy nie określają terminu, a jakim wyprzedzeniem nauczyciel powinien wniosek taki złożyć.

Dyrektor szkoły może złożyć odwołanie od orzeczenia

Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest przez dyrektora na podstawie orzeczenia lekarskiego – na wniosek nauczyciela. Przepisy nie określają terminu, a jakim wyprzedzeniem nauczyciel powinien wniosek taki złożyć. W praktyce przyjmuje się jednak, że wnioskując o urlop dla poratowania zdrowia, należy wziąć pod uwagę okoliczność, że dyrektor może złożyć odwołanie od orzeczenia – wnosi się je w terminie 14 dni za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Odwołanie składa się do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia.

 

Lekarz obowiązany jest przekazać odwołanie wraz z dokumentacją również w terminie 14 dni, a organ odwoławczy ma na jego rozpatrzenie także 14 dni – procedura odwoławcza może zająć 42 dni.

Zapamiętaj!

Nauczyciel powinien złożyć wniosek o urlop dla poratowania zdrowia niezwłocznie po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego w tej sprawie.

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia należy złożyć wcześniej

Jeżeli np. lekarz wyda orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w czerwcu, wskazując jako datę jego rozpoczęcia datę sierpniową, to nauczyciel może złożyć wniosek o ten urlop już w czerwcu.

Przykład: Od września nauczyciel ma mieć zmieniony wymiar godzin, ale chce pójść na urlop zdrowotny. Kiedy należy dostarczyć dyrektorowi dokumenty od lekarza?

Przepisy nie określają terminu na złożenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia. Nauczyciel może złożyć go w dowolnym czasie po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego, a przed terminem określającym datę rozpoczęcia tego urlopu.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38869 )
Array ( [docId] => 38869 )