Urlop wypoczynkowy nauczyciela w placówce nieferyjnej

Data: 15-11-2012 r.

Nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej ma prawo do 35 dni urlopu wypoczynkowego. W przeciwieństwie do nauczycieli placówek feryjnych przysługuje mu także uzupełniający urlop wypoczynkowy, jeżeli przebywał na urlopie zdrowotnym.

Placówki nieferyjne to takie, w których organizacja pracy nie przewiduje ferii zimowych i/lub letnich. Zatrudnionym w nich nauczycielom przysługuje 35 dni urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy nauczyciela placówki nieferyjnej jest udzielany zgodnie z wcześniej sporządzonym planem urlopowym.

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego nauczyciela

Zgodnie z Kodeksem pracy, zaplanowany urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej zostaje przesunięty na późniejszy termin w sytuacji wystąpienia okoliczności usprawiedliwiających nieobecność w pracy. Do takich przyczyn zaliczają się:

  • choroba,
  • powołanie na ćwiczenia wojskowe lub przeszkolenie wojskowe na okres do 3 miesięcy,
  • urlop macierzyński.

Za okoliczność usprawiedliwiającą nieobecność w pracy rozumie się także korzystanie z urlopu zdrowotnego nauczyciela. Zgodnie z Kartą Nauczyciela jest to okres, w którym nauczyciel nie wykonuje pracy, aby zrealizować leczenie zalecone przez lekarza. Osobie, która ze względu na stan zdrowia nie wykorzystała urlopu wypoczynkowego nauczyciela, przysługuje prawo do skorzystania z urlopu uzupełniającego w innym terminie. Dotyczy to wyłącznie pracowników placówek nieferyjnych.

Urlop zdrowotny nauczyciela a uzupełniający urlop wypoczynkowy

Zgodnie z Kodeksem pracy, nauczycielowi, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, ponieważ korzystał z tzw. urlopu zdrowotnego nauczyciela, przysługuje prawo do skorzystania z niewykorzystanej części urlopu wypoczynkowego. Takiego prawa nie mają nauczyciele zatrudnieni w placówkach, których organizacja pracy przewiduje przerwę feryjną.

Dyrektor szkoły nie może odmówić udzielenia uzupełniającego urlopu wypoczynkowego nauczycielowi powracającemu z urlopu zdrowotnego. Jeżeli jest to możliwe – udziela go w terminie ustalonym w planie urlopowym. Należy jednak dążyć do tego, by urlop wypoczynkowy nauczyciela powracającego z urlopu zdrowotnego nie zakłócał toku pracy placówki.

Podstawa prawna:

  • art. 64 ust. 3, art. 73 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 163 § 1, art. 166, 168 Kodeksu pracy

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30561 )
Array ( [docId] => 30561 )