Urlop zdrowotny nauczyciela – odwołanie od orzeczenia dyrektora szkoły

Data: 16-11-2013 r.

Dyrektor szkoły może wnieść odwołanie od orzeczenia o potrzebie urlopu zdrowotnego nauczyciela. Odwołanie musi odnosić się do treści orzeczenia i należy dostarczyć je do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Dyrektor szkoły ma na to 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Dyrektor szkoły może podważyć decyzję lekarza wydającego orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Jeżeli zdaniem dyrektora szkoły nauczyciel, mimo spełniania warunków formalnych, nie ma przesłanek do jego udzielenia, powinien odnieść się do uzasadnienia zamieszczonego w orzeczeniu. Jeżeli uzasadnienie zamieszczone w orzeczeniu jest niepodważalne, dyrektor szkoły ma obowiązek udzielenia urlopu nauczycielowi.

Urlop zdrowotny nauczyciela – ostatnie tygodnie na starych warunkach

Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela mają w sposób zasadniczy zmienić zasady na podstawie których udzielany jest urlop zdrowotny nauczyciela. W związku z tym niejeden dyrektor szkoły jest nagle informowany o tym, że zatrudniany przez niego nauczyciel otrzymał od lekarza orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Taka sytuacja jest kłopotliwa dla dyrektora szkoły, ponieważ musi on szybko znaleźć zastępstwo za nauczyciela.

Odwołanie dyrektora szkoły odnosi się do treści orzeczenia lekarskiego

Dyrektor szkoły składający odwołanie od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego dla nauczycieli może odnieść się wyłącznie do jego treści. Podważając konieczność udzielenia urlopu dyrektor wskazuje, dlaczego nie zgadza się na urlop zdrowotny nauczyciela. Dyrektor szkoły ma prawo do przekazania własnej opinii na temat wydanego orzeczenia, ale konieczne jest podanie odpowiedniego uzasadnienia.

Odwołanie powoduje przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30615 )
Array ( [docId] => 30615 )

Array ( [docId] => 30615 )