Urlop zdrowotny nauczyciela – termin rozpatrzenia wniosku

Data: 17-05-2015 r.

Karta Nauczyciela nie reguluje, w jakim terminie dyrektor szkoły rozpatruje wniosek o urlop zdrowotny nauczyciela. Przepisy wskazują jedynie, że ma 14 dni na odwołanie się od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu. Nauczyciel nie powinien składać wniosku bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia urlopu – dyrektor szkoły musi mieć czas na odpowiednie zorganizowanie pracy placówki.

Urlop zdrowotny nauczyciela jest udzielany w terminie wskazanym przez lekarza w orzeczeniu o potrzebie jego udzielenia. Karta Nauczyciela nie precyzuje jednak, w jakim terminie od otrzymania wniosku dyrektor szkoły powinien udzielić tego urlopu. Przepisy stanowią jedynie, że dyrektor szkoły ma 14 dni na złożenie odwołania od orzeczenia.

Odwołanie od orzeczenia musi nastąpić w ciągu 14 dni

 

Karta Nauczyciela przewiduje, że odwołanie od orzeczenia lekarskiego dotyczącego urlopu zdrowotnego nauczyciela może zostać złożone w ciągu 14 dni od otrzymania (§ 4 ust. 1 rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia). Jeżeli dyrektor szkoły w tym terminie nie złoży odwołania, to oznacza to, że nie podważa słuszności udzielenia urlopu zdrowotnego. Należy zatem przyjąć, że wniosek o urlop zdrowotny nauczyciela rozpatruje się w ciągu 14 dni od złożenia wniosku – termin ten nie jest jednak określony w regulacjach prawa oświatowego.

Dyrektor szkoły musi z uprzedzeniem dowiedzieć się o planowanym urlopie

Urlop zdrowotny nauczyciela powinien być udzielony w terminie określonym przez lekarza. Karta Nauczyciela nie reguluje, z jakim wyprzedzeniem nauczyciel powinien przedłożyć do dyrektora szkoły odpowiedni wniosek, ale powinien on uwzględnić fakt, że dyrektor będzie weryfikował spełnienie warunków, na które wskazuje art. 73 ustawy Karta Nauczyciela. Ponadto wnioskując o urlop zdrowotny nauczyciela trzeba uwzględnić konieczność odpowiedniego zorganizowania pracy szkoły przez dyrektora.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37165 )
Array ( [docId] => 37165 )