Zawieszony nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego

Data: 05-05-2015 r.

Z żadnego przepisu Karty Nauczyciela nie wynika, by nauczycielowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków nie przysługiwało prawo do urlopu wypoczynkowego. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, który był zawieszony, przysługuje ekwiwalent za urlop, jeżeli  nie wykorzystał go w naturze.

Istotą zawieszenia nauczyciela jest odsunięcie go od pełnienia obowiązków zawodowych w sytuacji, gdy ciążące na nim zarzuty o charakterze prawnokarnym lub dyscyplinarnym uzasadniają ograniczenie mu kontaktów z uczniami. W okresie zawieszenia nie przysługują mu dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Ale w przypadku szkół feryjnych nauczyciel taki powinien korzystać z urlopu wypoczynkowego w czasie ferii zimowych i letnich.

Jeśli nauczyciel zatrudniony jest na czas określony w trakcie roku szkolnego, nie będzie mógł wykorzystać całego przysługującego mu urlopu w naturze. W związku np. z zatrudnieniem na okres krótszy niż prowadzenie zajęć lekcyjnych (10 miesięcy) przysługuje mu urlop w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop należy obliczyć na bazie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Należy pamiętać, że biorąc pod uwagę składniki przy jego wyliczaniu w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków, nie przysługują dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (art. 84 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37091 )
Array ( [docId] => 37091 )